Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Aktuality pro studenty

Čas jsou peníze - peníze, čas a informace ve světě středověkého města

Email Tisk PDF

Čas jsou peníze. Peníze, čas a informace ve světě středověkého města.

Aktualizováno Pátek, 21 Březen 2014 16:40
 

exkurze do Polska

Email Tisk PDF

 

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY!

Do neděle 2. března 2014 se lze přihlásit na čtyřdenní exkurzi do Polska, která se koná ve dnech 10.-13. března t. r.
Během exkurze budou navštívena města: Katovice, Opole, Vratislav (2 dny).

Program exkurze:
návštěva univerzity
prohlídka historického centra města s průvodcem
prohlídka zajímavých pamětihodností - přesný program bude zaslán zájemcům (muzeum Slezska, krypta Piastovců, skanzen atp.)
volný program

Studentům je HRAZENO:
doprava autobusem, pojištění na cestu, ubytování včetně snídaně, vstupy do objektů.

Zájemci nechť se hlásí na mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Děkuji za Vaši pomoc a přeji příjemný den.

dr. K. Vymětalová, ÚHV FPF SU

blíže viz:
https://www.facebook.com/events/274664572688345/

Aktualizováno Úterý, 18 Březen 2014 14:29
 

změna výuky

Email Tisk PDF

Dne 3. 3. se neuskuteční výuka semináře Historiografie a politika v první polovině 20. století.

Mgr. Richard Kajzar

Aktualizováno Úterý, 18 Březen 2014 14:29
 

Exkurze do Olomouce

Email Tisk PDF

Exkurze do Olomouce

Dne 5. března 2014 se pro zájemce z řad studentů historických oborů, zejména 1. ročníku, koná exkurze do Olomouce.

Doprava: každý po své ose, sraz v 9,30 hod. v hlavní hale vlakového nádraží v Olomouci.
Dopravu i vstupy si hradí každý účastník sám.

Program:
10,00 komentovaná prohlídka výstavy Poklady starého Egypta ve Vlastivědném muzeu
11,30 dle zájmu návštěva Arcibiskupského paláce nebo Muzea umění
13,00 prohlídka centra města
14,00 volný program

Zájemci nechť pošlou mail dr. K. Vymětalové ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), spolu se svým tel.č., aby byl znám aspoň přibližný počet zájemců o exkurzi. Přihlášky se přijímají do 28. února t.r.

Aktualizováno Úterý, 18 Březen 2014 14:29
 

Didaktický seminář

Email Tisk PDF

Seminář z didaktiky dějepisu nabídne zájemcům možnost prakticky si vyzkoušet řadu metod, které lze úspěšně použít při výuce dějepisu na základních a středních školách. Lektoři v krátkosti zbilancují a připomenou obsah a výstupy semináře, který pod jejich vedením proběhl v listopadu 2013.

V aktuální vzdělávací akci nabídnou zejména následující tematické okruhy: výukové simulace (počítačové hry ve výuce dějepisu), využití moderních sociálních médií v edukačních situacích, didaktické zpracování hraného filmu, aktérský pohled v dějinách a jeho využití pro představení dějin každodennosti, kontroverzní témata ve výuce dějepisu, regionální dějiny v historickém vědomí současné populace, aplikace dramatické výchovy do dějepisného vzdělávání, zakládání a využívání antologie pramenů vyučujícími i žáky, mezipředmětové vztahy a průřezová témata ve výuce dějepisu.

Lektoři:
▪ Mgr. Iva Vachková (Gymnázium Nové Strašecí, doktorandka oboru didaktika dějepisu na FF UK)
▪ Mgr. Josef Märc (FF UJEP, Gymnázium Chomutov, doktorand oboru didaktika dějepisu na FF UK)
▪ Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (FF UK, ÚSTR, Gymnázium Jana Keplera Praha)
▪ Mgr. Milan Hes, Ph.D. (Gymnázium v Praze 4, člen COHA, externí spolupracovník Centra vizuální historie Malach)

Registrace na mail Mgr. Davida Váhaly ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) - do předmětu napište "didaktický seminář".

Místo konání: okolí Olomouce.

Další informace již brzy!

__________________________________

Tento seminář je spolufinancován z ESF EU - Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.
www.projekty.slu.cz/popularizace


Aktualizováno Pátek, 21 Březen 2014 16:40
 


Strana 9 z 27

hledat