Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Aktuality pro studenty

Workshop Preventive Conservation

Email Tisk PDF

Workshop Preventive Conservation

8th – 10th April 2014 - Silesian University in Opava

Obecní dům, Historická výstavní budova Slezského zemského muzea

 

Program:

  • 8. 4. 2014

09:30-10:00 Registration of Participants, Obecní dům, Ostrožná str. 46, Opava

10:00-10:15 Beginning of the Workshop

10:15-11:15 Poul Klenz Larsen: Energy Efficient Climate Control in Historic Buildings

11:15-11:30 Coffee Break

11:30-12:30 Arnulf von Ulmann: Pesticides in Textiles

12:30-13:45 Lunch

13:45-14:45 Andrea Bernath: Protecting Cultural Properties Through Preventive Conservation

14:45-15:00 Coffee Break

15:00-16:00 Ivan Berger, Antonín Šimčík: Thesaurus Silesiae – New Approach of Central Storage House for Modern Museum

16:00-16:45 Discuss

 

  • 9. 4. 2014

09:30-10:30 Arnulf von Ulmann: New Light in a Museum, How Even LED  Light Effects Organic Material

10:30-10:45 Coffee Break

10:45-11.45 Poul Klenz Larsen: Museum Buildings with a Low Energy Consumption

11:45-13:00 Lunch

13:00-14:00 Andrea Bernath: From Past to Present. An Overview on the Collection Care in Sibiu, Romania

14:00-14:15 Coffee Break

14:15-17:15 Discuss, Excursion to the Historic Exhibition Building SZM

 

  • 10. 4. 2014

09:00-10.00 Daniela Plachá: Organic and Inorganic Pollutants in Indoor Environments

10:00-10:15 Coffee Break

10:15-11:15 Miloš Zapletal, Martin Polášek: Ozone Concentration and  Deposition Flux in Outdoor and Indoor Environments of the Silesian Museum

11:15-12:15 Arnulf von Ulmann: Bad Air in a Museum

12:15-13:30 Lunch

13:30-14:30 Andrea Bernath: Preventive Conservation in ASTRA Museum from Sibiu, Romania

14:30-14:45 Coffee Break

14:45-15:45 Poul Klenz Larsen: Heating in Historic Churches

15:45-16:45 Discuss and Ending of the Workshop

Aktualizováno Čtvrtek, 10 Duben 2014 20:36
 

Konference k dějinám města 2014: Opava – město na hranici

Email Tisk PDF

Dne 15. dubna 2014 se v aule Slezské univerzity v Opavě uskuteční historická konference, která navazuje na tradici konferencí k dějinám města konaných již od roku 1997. Letošní konferenci realizuje Statutární město Opava ve spolupráci s několika partnery: Maticí slezskou, Slezskou univerzitou v Opavě, Městem Ratiboř a Státní vysokou školou v Ratiboři, a to v rámci projektu financovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013. Konference, jejímž podtitulem je „Opava – město na hranici“, nabídne všem zájemcům o historii soubor zajímavých přednášek a po jejím ukončení budou mít zájemci možnost navštívit „město za hranicí“ – polskou Ratiboř. Vstup na konferenci je volný, přesto pro rezervaci místa k sezení doporučujeme předem se přihlásit. K návštěvě Ratiboře je přihláška nutná. Obě akce jsou pro účastníky zdarma, občerstvení je zajištěno.

Přihlásit se můžete také telefonicky na tel. čísle 553 756 629 nebo e-mailem na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

 

Přílohy:
Uložit tento soubor (prihlaska.jpg)přihláška[přihláška]2014/04/07 10:30
Aktualizováno Úterý, 22 Duben 2014 12:47
 

200 let: muzea a české země

Email Tisk PDF

Ústav historických věd (ÚHV) Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) pořádá jako jednu z aktivit projektu OPVK 2.3 „Historizace střední Evropy“ jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit workshop, věnovaný první písemné zprávě o Gymnazijním muzeu v Opavě. 

Kde: bývalá knihovna Minoritského kláštera v Opavě
kdy: 10. dubna 2014 od 13.00

Na 10. dubna 2014 připadá dvousté výročí první písemné zprávy o Gymnazijním muzeu v Opavě. Toto muzeum, dodnes tradičně připomínané jako nejstarší v České republice, stálo na počátku kontinuity muzejní práce v Opavě a českém Slezsku. Ani obor muzeologie, vyučovaný na Ústavu historických věd FPF SU, by na opavské univerzitě nikdy nevznikl, nebýt právě tohoto zázemí v muzejní tradici, dnes již dvousetleté. A to je také důvodem, proč byl do cyklu workshopů v rámci OPVK Historizace střední Evropy také zařazen workshop „muzeologický“, připomínající dvě stovky let zemských muzeí v českých zemích. 

V průběhu programu vystoupí zástupce Národního muzea v Praze historik Pavel Douša a katedry archeologie a muzeologie filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně muzeolog Otakar Kirsch; ti reprezentují dvě nejvýznamnější muzejní centra – Prahu a Brno. Gymnazijnímu muzeu v Opavě a dvousetletému výročí jako určité historické fikci, vyzývající ke kritickému přehodnocení dvousetleté historie opavského muzejnictví, se bude věnovat zástupce opavské univerzity a Slezského zemského muzea současně, historik umění Pavel Šopák. 
Ve druhé části odpoledne se pozornost soustředí na vzpomínky na uplynulá desetiletí Slezského zemského muzea. Karel Boženek, dlouholetý pracovník Slezského zemského muzea a někdejší pedagog Slezské univerzity, zavzpomíná na situaci muzea v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století, která se s odstupem času jeví jako vzorová pro překonávání určitých „časových“ obtíží, jimž bylo muzeum vždy vystaveno, naši současnost samozřejmě nevyjímaje. Ve vzpomínkovém bloku vystoupí rovněž Milan Velička, dvouletý pracovník Arboreta v Novém Dvoře u Opavy. 

Závěr bude patřit hudební produkci, organizované externí pedagožkou Ústavu historie a muzeologie a muzikoložkou Slezského zemského muzea Markétou Wiesnerovou, která připravila ukázku z hudebních děl, jejichž notové zápisy Slezské zemské muzeum získalo a které se kdysi prováděly právě v dějišti workshopu – v minoritském klášteru. Jde o jedno z míst, spjaté s dějinami opavského muzejnictví, protože v letech 1854–1945 bylo sídlem knihovny Gymnazijního muzea.

Informace / koordinace: Mgr. David Váhala – Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Aktualizováno Čtvrtek, 10 Duben 2014 20:36
 

Vyhlášení 13. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře

Email Tisk PDF

Vyhlášení 13. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře

Výbor Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje vyhlašují třináctý ročník soutěže o Cenu Josefa Pekaře, v níž chtějí každoročně oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti.

Do soutěže mohou přihlašovat své monografie (vydané v knižní podobě nebo ve sborníku, přičemž minimální rozsah tištěné monografie činí 100 stran tisku) historičky a historici, kteří v době uzávěrky přihlášek nepřesáhli věk 35 let. Pravidla soutěže jsou podrobněji uvedena ve Statutu Ceny Josefa Pekaře ze dne 17. ledna 2002. )

Autorka či autor vítězné monografie bude oceněn(a) peněžní částkou 10.000 Kč, diplomem a zveřejněním výsledku ve Zpravodaji Historického klubu (Časopisu Sdružení historiků České republiky), popřípadě i v dalších sdělovacích prostředcích. Výsledek 13. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře bude vyhlášen výborem Sdružení historiků v závěru roku 2014.

Uzávěrka 13. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2014. Do ní je možno přihlásit monografie vydané v letech 2012 a 2013. Práce je třeba osobně předat nebo zaslat poštou na adresu:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. (Vlašská 9, 118 40 Praha 1), spolu s průvodním - vlastnoručně podepsaným - dopisem, v němž budou uvedeny tyto údaje: název monografie, místo a rok vydání, desetiřádková charakteristika této monografie, datum narození autorky či autora a kontaktní adresa. Na obálku je třeba uvést poznámku: "Soutěž o Cenu Josefa Pekaře".

Prosíme všechny zainteresované instituce, aby o vyhlášení soutěže o Cenu Josefa Pekaře informovaly mladé historiky a povzbudily je k účasti v této soutěži.

Za výbor Sdružení historiků České republiky
Jiří Kocian

Za výbor Pekařovy společnosti Českého ráje 
Eva Bílková

Text Statutu soutěže o Cenu Josefa Pekaře byl publikován ve Zpravodaji Historického klu-bu, č. 2, roč. 12, 2001, s. 62-64, v č. 2, roč 13, 2003, s. 19-20 a v č. 2, roč. 15, 2004, s. 61-63. Též byl zveřejněn na webových stránkách Sdružení historiků ČR:http://www.sdruzenihistoriku.cz/kategorie/pekar.html

Aktualizováno Pondělí, 14 Duben 2014 18:22
 

Čas jsou peníze. Peníze, čas a informace ve světě středověkého města.

Email Tisk PDF

Čas jsou peníze. Peníze, čas a informace ve světě středověkého města.


Aktualizováno Pátek, 21 Březen 2014 16:40
 


Strana 8 z 27

hledat