Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Aktuality pro studenty

Opavsko mezi Moravou a Slezskem. Identita regionu a její proměny

Email Tisk PDF

Opavsko mezi Moravou a Slezskem. Identita regionu a její proměny

 

Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy FPF v Opavě

srdečně zve na mezinárodní vědeckou konferenci

Opavsko mezi Moravou a Slezskem. Identita regionu a její proměny,

pořádanou při příležitosti 400 let udělení Opavska lénem knížatům z Lichtenštejna

v pátek 26. září 2014 od 9 hodin

v budově rektorátu Slezské univerzity v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Opava.

Na přípravě konference se podílí:
- Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF Ostravské univerzity v Ostravě
- Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy (1000-1800) FPF Slezské univerzity v Opavě
- Instytut Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
- Slezské zemské muzeum v Opavě
- Statutární město Opava
- Zemský archiv v Opavě


PROGRAM KE STAŽENÍ

Aktualizováno Čtvrtek, 16 Říjen 2014 11:44
 

STÁTNICE srpen 2014

Email Tisk PDF

STÁTNICE  srpen 2014

11. 8. 2014 Muzeologie (půlobor) – 9.00 hod. MR 210

Doc. PhDr.Pavel Šopák, Ph.D. (předseda)

Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.

Mgr. Jana Koudelová, Ph.D. (Mgr. Antonín Šimčík)

12. 8. 2014 Historie – muzeologie (bc.)  - 8.00 hod. MR 210

Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (předseda)

Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.

PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.

Mgr. Jana Koudelová, Ph.D. (Mgr. Antonín Šimčík)

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Doc.PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

13. 8. 2014 Ochrana kulturního dědictví (navazující) – 8.00 hod. MR 210

Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (předseda)

Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.

PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.

13. 8. 2014 Dějiny kultury - 13.00 hod. - MR 210

Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (předseda)

PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.

Doc. PhDr. Jiří  Knapík, Ph.D.

18. 8. 2014 Historie půlobor  – 9.00 hod. , MR 219 + děkanáty

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.(předseda)

Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

19. 8. 2014 HO- navazující – 9.00 hod. , MR 219

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.(předseda)

Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

19. 8. 2014 Historie bc., historie půlobor   - 10.00 hod. MR 303

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (předseda)

Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

Mgr. Martin Čapský, Ph.D.

20. 8.  2014 Historie - památková péče – 8.00 hod. MR 210

Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (předseda)

PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

20. 8. 2014 Učitelskýjepis + Kulturní dějiny (nav.) – 9.00 , MR 303

Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. (předsedkyně)

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Mgr. Martin Čapský, Ph.D.

 

Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.

Aktualizováno Středa, 10 Září 2014 14:18
 

upozornění

Email Tisk PDF

Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. bude zkoušet až od 14. července - do té doby nebude k zastižení!

Aktualizováno Středa, 10 Září 2014 14:18
 

Státní závěrečné zkoušky - LS 2014

Email Tisk PDF

Státní závěrečné zkoušky - LS 2014

26. 5. 2014 Muzeologie (půlobor) – 9.00 hod. pracovna doc. Zapletala MR 213
Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. (předseda)
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Mgr. Jana Koudelová, Ph.D. (Mgr. Antonín Šimčík)

26. 5. 2014 Ochrana kulturního dědictví (navazující) – 13.00 hod. MR 210
Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (předseda)
Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.
PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.

27. 5. 2014 Historie – muzeologie (bc.) - 8.00 hod. MR 210
Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (předseda)
Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.
PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.
Mgr. Jana Koudelová, Ph.D. (Mgr. Antonín Šimčík)
Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.

28. 5. 2014 Učitelský dějepis + Kulturní dějiny (nav.) – 9.00 , MR 303
Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. (předsedkyně)
Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.

2. 6. 2014 Historie bc., historie půlobor + děkanát - 8.00 hod. MR 303
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (předseda)
Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.
Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
4. 6. 2014 Dějiny kultury, Historie – památková péče – 8.00 hod. MR 210
Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (předseda)
PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

4. 6. 2014 Historie půlobor, HO – navazující – 9.00 hod. MR 219
Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.(předseda)
Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Mgr. Martin Čapský, Ph.D.

Aktualizováno Čtvrtek, 19 Červen 2014 12:11
 

Mezinárodní kolokvium „Procesy kulturní výměny 1800 – 2000“

Email Tisk PDF

Mezinárodní kolokvium „Procesy kulturní výměny 1800 – 2000“

Datum konání: 22. a 23. května 2014
Místo konání: zasedací místnost v 1. patře budovy rektorátu Na Rybníčku

Program:
22. května 2014

12,00 – 13,00
prezence účastníků mezinárodního kolokvia
občerstvení

13,00 – 13,15
slavnostní zahájení mezinárodního kolokvia (rektor SU prof. R. Žáček, primátor města Opavy prof. Z. Jirásek, vedoucí ÚHV FPF SU v Opavě doc. J. Knapík)

13,15 - 13,45
Zdeněk Jirásek: Procesy kulturní výměny v Evropě ve 20. století.
13,45 - 14,15
Jiří Knapík: Procesy kulturní výměny v Československu po roce 1945.

14,15 – 14,45
občerstvení

14,45 – 15,15
Stephan Zwicker: Pioniere des Sports: wie die „English Sports“ nach 1890 nach Prag kamen.
15,15 – 15,45
Štěpán Šutaj: Československo-maďarské spory o kultúrne dědičstvo a Pařížska konferencia 1946.

15,45 – 16,15
občerstvení

16,15 – 16,45
Marie Gawrecká: K národnostní skladbě studentů předlitavských univerzit v 2. polovině 19. století.
16,45 – 17,15
Jana Burešová: Kultura v podmínkách exilu 20. století.

18,00
Společenský večer spojený s panelovou diskusí
__________________

23. května 2014

8,30 –9,00
prezence účastníků mezinárodního kolokvia

9,00 – 9,30
Pavel Šopák: České Slezsko: kulturní identita a muzejní práce.
9,30 – 10,00
Jaromír Olšovský: Umění a hranice. K působení malířů, sochařů, řezbářů a dalších uměleckých osobností po obou stranách hranice mezi pruským a rakouským Slezskem od raného novověku po konec 19. století.

10,00 – 10,30
občerstvení

10,30 – 11,00
Marian Hochel: Slavkovský mýtus a ikonografie vzkříšeného Říma: bitva u Slavkova v roce 1805 jako součást Napoleonova vítězství nad novodobými Dáky na pařížském náměstí Vendôme.
11,00 - 11,30
Martin Pelc: Šlarafie – sociální síť 19. století.
11,30 – 12,00
Jaromíra Knapíková: Školní zájezdy z Hlučínska do Čech jako nástroj české národní propagandy. 

12,00 – 12,30
slavnostní zakončení mezinárodního kolokvia

změna programu vyhrazena!

Akce je realizována v rámci projektu OP VK 2.3 „Historizace střední Evropy“ jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit, číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0031.


Aktualizováno Neděle, 01 Červen 2014 21:07
 


Strana 6 z 27

hledat