Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Aktuality pro studenty

PŘIHLÁŠKA KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

Email Tisk PDF

!!! upozornění pro studenty !!!

aktualizovaná

PŘIHLÁŠKA KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

!!! v příloze !!!

Přílohy:
Uložit tento soubor (Prihlaska_SZZk_2013_verze2.jpg)Přihláška ke SZZk[Přihláška ke SZZk]2014/04/14 16:27
Uložit tento soubor (Prihlaska_SZZk_2013_verze2.pdf)Přihláška ke SZZk[Přihláška ke SZZk]2014/04/14 16:26
Aktualizováno Úterý, 25 Listopad 2014 14:12
 

Struktura státních závěrečných zkoušek

Email Tisk PDF

Upozorňujeme studenty Ústavu historických věd na aktualizaci Struktury státních závěrečných zkoušek!

blíže viz Informace pro studenty ÚHV 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Email Tisk PDF

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY A VYUČUJÍCÍ !!!

Byly zveřejněny návody a metodické pokyny pro odevzdávání závěrečných (bakalářských a diplomových, rigorózních, disertačních prací), také pokyny pro jejich zpracování, zadávání do IS STAG. Všechny exempláře těchto prací musejí být v pevné vazbě. CD musí být vlepeno na zadní desce práce a popsáno jménem a příjmením autora a názvem. Soubor na CD musí být uložen v PDF (bez hesla). Dále název souboru na CD nesmí obsahovat českou diakritiku a musí být v následujícím tvaru:

FPF_BP_09_Hornicke kolonie jako kulturni fenomen_Petrovicova Monika.pdf

FPF_DP_09_Dejiny Moravskoslezske armaturky, narodniho podniku v letech 1947-1953_Durinova Veronika.pdf

U rigorózních prací se používá zkratka RIGP, u disertačních prací zkratka DISP (další postup je stejný).

Metodický pokyn pro úpravy, zvěřejňování a ukládání závěrečných prací posluchačů FPF SU v Opavě.

Zadávání bakalářských, diplomových, rigorozních a dizertačních prací do IS STAG.

Úprava závěrečných prací studentů ÚHV se dále řídí pokynem přiloženým v PDF. (Tato směrnice platí pouze do 1. 9. 2011 - poté je nutné se řídit aktualizovaným pokynem - viz příloha!)

Přílohy:
Uložit tento soubor (Úprava diplomovych praci ÚHV FPF SU - od 1.9.2011.pdf)Příloha pro studenty ÚHV - platí od 1.9.2011[Příloha pro studenty ÚHV - platí od 1.9.2011]2011/08/16 16:29
Uložit tento soubor (Úprava_závěrečných_prací-UHV.pdf)Příloha pro studenty ÚHV[Příloha pro studenty ÚHV]2011/01/28 16:31
Uložit tento soubor (Zadávání bakalářských, diplomových, rigorozních a dizertačních prací do IS STAG.)Zadávání bakalářských, diplomových, rigorozních a dizertačních prací do IS STAG[Zadávání bakalářských, diplomových, rigorozních a dizertačních prací]2010/03/17 13:28
Uložit tento soubor (Metodický pokyn pro úpravy, zvěřejňování a ukládání záběrečných prací posluchačů)Metodický pokyn pro úpravy, zvěřejňování a ukládání závěrečných prací posluchačů[Metodický pokyn pro úpravy, zvěřejňování a ukládání závěrečných prací posluchačů]2010/03/17 13:26
Aktualizováno Neděle, 06 Listopad 2011 18:35
 

upozornění ke státním závěrečným zkouškám

Email Tisk PDF

Zkušební otázky vycházející z okruhů k bakalářským a magisterským zkouškám budou zohledňovat náročnost studijních bloků (bc. a mgr.) a specifika jednotlivých studijních oborů.

U magisterských zkoušek bude více zohledňována orientace v současném stavu bádání a historiografický přehled, který bude i součástí otázek z českých a obecných dějin. 

Aktualizováno Pondělí, 30 Listopad 2009 15:18
 


Strana 27 z 27

hledat