Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Aktuality

Závěrečná zpráva

Email Tisk PDF

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

o řešení výzkumného záměru 

Identifikační kód VZ

MSM4781305905

Název výzkumného záměru

Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy

Příjemce

Slezská univerzita v Opavě

Vykonavatel

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Řešitel

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Doba řešení

1. 1. 2007 – 31. 12. 2011 


Přílohy:
Uložit tento soubor (Závěrečná zpráva 2007-2011 - VZ07_ZZ.pdf)Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru[Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru]2013/05/20 15:33
Aktualizováno Pondělí, 20 Květen 2013 15:34
 

Hodnocení Výzkumného záměru

Email Tisk PDF

Hodnocení výzkumného záměru „Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy“, který byl na Filozoficko-přírodovědecké (FPF) fakultě Slezské univerzity v Opavě řešen v letech 2007-2011, získalo kategorii vynikající.

Konstatuje to závěrečná hodnotící zpráva, v níž se mj. uvádí, že řešení projektu probíhalo nejen v souladu s jeho zadáním, ale zejména přineslo řadu významných výsledků týkajících se dějin Slezska jako součásti zemí Koruny české a střední Evropy.

Přestože v průběhu řešení došlo ke změně řešitele, když tuto funkci po prof. PhDr. Danu Gawreckém, CSc., převzal prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., stabilita řešitelského týmu, jehož složení doznalo několika přirozených dílčích obměn, nebyla nijak narušena. Navíc se realizačnímu týmu podařilo významně povýšit jeho kvalifikační strukturu. Vždyť čtyři z jeho členů ukončili profesorská a tři další habilitační řízení.

„Výstupy zaplnily řadu dosavadních mezer v poznání vývoje Slezska, jakožto nesmírně důležité země přináležející do svazku Koruny české, obohatily dosavadní poznání tohoto vývoje o nové poznatky a paralelně zachytily široké evropské souvislosti. A to jak z pohledu událostí, které ovlivnily modelování vývoje území Slezska, tak z hlediska těch dějů, v nichž Slezsko vystupovalo jako významný dějinný faktor,“ konstatovali členové hodnotící komise.

Pokud jde o strukturu a počet dosažených výstupů, reprezentuje je na šest desítek studií v recenzovaných časopisech, více než stovka monografií, případně kapitol v recenzovaných monografiích a téměř 130 dalších významných výsledků. Hodnocení označilo za podstatný přínos skutečnost, že na řešení výzkumného záměru se aktivně podílela nastupující mladá badatelská generace. Zvlášť výrazné ocenění pro Ústav historických věd FPF pak představuje ta část hodnocení, v níž je charakterizován jako mezinárodně uznávané centrum výzkumu slezských dějin.

„Osobně si na výzkumném záměru Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy cením především dvou skutečností. První spočívá v tom, že se díky tomuto programu podařilo zabezpečit kontinuitu historického bádání v českém Slezsku, které lze stopovat již od 19. století, a zároveň vytvořit dostatečnou platformu pro budoucnost, a to i v mezinárodní dimenzi. Druhou rovinu vidím pak v radosti při pohledu na stoh monografií a studií, které za sebou zanechal tým při své dosavadní práci. Děkuji tedy Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za poskytnutí finančních prostředků, hodnotitelům za příznivé posouzení a všem kolegyním a kolegům za spolupráci,“ uvedl řešitel prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

 

Zpráva Oddělení pro vnější vztahy Slezské univerzity v Opavě

Aktualizováno Pondělí, 20 Srpen 2012 12:45
 

PERIODICKÁ ZPRÁVA

Email Tisk PDF

PERIODICKÁ ZPRÁVA

o řešení výzkumného záměru zahájeného 1. ledna 2007

za období 1.1. 2007 - 31.12. 2008
Aktualizováno Středa, 23 Březen 2011 16:24
 

Digitalizece pramenů

Email Tisk PDF

Ústav historických věd

Filozoficko-přírodovědecké fakulty

Slezské univerzity v Opavě

se podílí v rámci řešení výzkumného záměru na zpracování digitalizace pramenů k dějinám Slezska.

O postupu digitalizece budete průběžně informováni na těchto webových stránkách.

Aktualizováno Úterý, 24 Únor 2009 12:18
 

Památky ve Slezsku II.

Email Tisk PDF

Ústav historických věd

Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

 

pořádá kolokvium zaměřené na ochranu kulturního dědictví, aktuální problémy památkové péče, metodické, teoretické a historické aspekty oboru s ohledem na slezský region

 

Památky ve Slezsku II.

(Požehnaná země? Drobná sakrální architektura v krajině)

Aktualizováno Úterý, 24 Únor 2009 11:52 Celý článek...
 hledat