Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Email Tisk PDF

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Tajemník Ústavu historických věd

Vědecké zaměření: novodobé dějiny, dějiny sportu

Kontakt:

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Telefon: +420 553 684 471
Pracoviště: Ústav historických věd

Vzdělání a zaměstnání:

1998-2004: Mgr., Slezská univerzita v Opavě, obor Historie

2004-2008: Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, obor Historie se zaměřením na české a čs. dějiny

2008-dosud: Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě, odborný asistent

Zahraniční studium a stáže:

2003, Bayerische Julius-Maximilians Universität Würzburg (SRN), program: Erasmus/Socrates, studentské mobility, délka pobytu: 6 měsíců

2005, Collegium Carolinum e. V., München (SRN), program: Forschungsbeihilfe des Collegium Carolinum, délka pobytu: 1 týden

2005, Bayerische Julius-Maximilians Universität Würzburg (SRN), program: DAAD, Forschungsstipendium für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler, délka pobytu: 5 měsíců

2009, Bayerische Julius-Maximilians Universität Würzburg (SRN), program: LLP/Erasmus, pedagogické mobility, délka pobytu: 1 týden

2011, Universität Wien (Rakousko), program: AKTION Österreich-Tschechien, Semesterstipendien und Stipendien für kurzfristige Aufenthalte der AKTION Österreich-Tschechien (CZ nach A), délka pobytu: 1 měsíc

2011, Bayerische Julius-Maximilians Universität Würzburg (SRN), program: LLP/Erasmus, pedagogické mobility, délka pobytu: 1 týden

2012–2014, Universität Wien (Rakousko), řada krátkodobých pobytů (1–2 týdny)

2014, Universität Jena (SRN), projekt: OP VK „Historizace střední Evropy“

2014, Collegium Carolinum e. V., München (SRN), projekt: OP VK „Historizace střední Evropy“

badatelské a studijní pobyty ve Vídni, Mnichově, Výmaru, Jeně, Bonnu, Lipsku, Grazu aj.

 

BIBLIOGRAFIE:

Monografie:

Maria Stona und ihr Salon in Strzebowitz. Kultur am Rande der Monarchie, der Republik und des Kanons. Opava 2014. 296 str. ISBN 978-80-7510-056-6

(s Pavlem Šopákem a Hanou Šústkovou) Opava - Vídeň. Měšťanská kultura 19. století mezi periférií a centrem. Opava 2011. 207 s. ISBN 978-80-7248-650-2

Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých zemích, Brno: Matice moravská 2010. 390 s. ISBN 978-80-86488-64-6

Struktury opavského sportu 1850-1938. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2009. 201 s. ISBN 978-80-7248-549-9

 

Kapitoly v knihách:

Beskydy. Turistickými stezkami. Třinec 2015. ISBN 978-80-90-507944 (vlastní podíl na textech kapitol 77 %, podíl na textech k ikonografii 29 %)

Topography of humour. Several issues regarding the organisational and social structure of the Schlaraffia clubs prior to 1914. In: Karla Vymětalová - Jiří Knapík (eds.): Processes of Cultural Exchange in Central Europe in 1800-2000. Opava 2014, s. 209-222. ISBN 978-80-7510-100-6

Opava - Vídeň. Měšťanská kultura 19. století mezi periférií a centrem. Opava 2011. 207 s. ISBN 978-80-7248-650-2 (vlastní podíl cca 30 %)

Studenti z Rakouského Slezska na vídeňských vysokých školách 1860-1914 a jejich organizace. In: Zdeněk Jirásek a kol.: Slezsko v 19. století. Opava 2011, s. 87-111. ISBN 978-80-7248-665-6

Utváření novodobého obrazu města Opavy ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století. In: Michaela Ferencová - Jana Nosková a kolektiv: Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.-21. století. Brno - Bratislava 2009, s. 43-65. ISBN 978-80-87112-22-9, ISBN 978-80-86736-17-4

Německé turistické spolky v Československu 1918-1938. In: Marek Waic a kol.: Německé tělovýchovné a sportovní spolky v českých zemích a Československu/Deutsche Turn- und Sportvereine in den tschechischen Ländern und in der Tschechoslowakei. Praha: Karolinum 2008, s. 149-170 (německý text Deutsche Touristenvereine in der Tschechoslowakei 1918-1938. In: Tamtéž, s. 428-453). ISBN 978-80-86712-67-3

 

Odborné studie v časopisech (ČR):

Tomáš Garrigue Masaryk a Helena Železná-Scholzová, Český časopis historický 114, 2016, č. 1, s. 116-145.

Meteorologické sloupy - příklad Opavy a Krnova, Časopis Slezského zemského muzea, série B - vědy historické 63, 2014, 3, s. 227‒240.

Helena Železná-Scholzová – znovuzrozená. Poválečná léta sochařky v dopisech příteli (1946–1949). Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické 63, 2013, 2, s. 155–186.

Bertha von Suttner a Třebovice Marie Stony. Kulturněhistorická studie, Acta historica Universitas Silesianae Opaviensis 2012, č. 5, s. 199–212.

Vídeňský akademický buršenšaft „Silesia“ a Rakouské Slezsko, Časopis Matice moravské 131, 2012, s. 39–63.

Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch-Schlesiens, Časopis Slezského zemského muzea – série B, vědy historické 60, 2011, č. 2, s. 141–151.

Ke stému výročí úmrtí klasického filologa Josefa Marii Stowassera aneb Po stopách excentrika Hundertwassera do Opavy?, Acta historica Universitas Silesianae Opaviensis 4, 2011, s. 151-162.

Spolky a společnost v Opavě před rokem 1867, Časopis Slezského zemského muzea - série B, vědy historické 59, 2010, č. 3, s. 199-215. ISSN 1211-3131

Turnerské hnutí v Rakouském Slezsku mezi liberalismem a nacionalismem (1880-1914), Slezský sborník 108, 2010, č. 3-4, s. 235-254. ISSN 0037-6833

Propůjčování měšťanského práva v Opavě po roce 1848: k reliktu stavovství v konstituční éře. Časopis Slezského zemského muzea - série B, vědy historické 58, 2009, č. 3, s. 245-252. ISSN 1211-3131

Environmentální myšlení Rudolfa Korba: k počátkům ochrany přírody v Čechách. Acta historica Universitas Silesianae Opaviensis 2009, č. 2, s. 187-199. ISSN 1803-411X

Střet kultur v počátcích moderní turistiky. Časopis Matice moravské 127, 2008, č. 2, s. 355-378. ISSN 0323-052X

Pohorská jednota „Radhošť“ a Klub českých turistů: problém vztahu regionu a centra, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Confinia Silesiae (K životnímu jubileu Rudolfa Žáčka) 2008, č. 1, s. 425-437.

Působení českého odboru Slovinského alpského spolku. Z každodennosti česko-slovinských vztahů před rokem 1914. Slovanský přehled 94, 2008, č. 1, s. 151-167. ISSN 0037-6922

(s Markétou Kouřilovou) Historický kontext proměn zámku ve Studénce. Časopis Slezského zemského muzea - série B, vědy historické 56, 2007, č. 1, s. 59-72. ISSN 1211-3131

„Kultura“ a „společnost“ v nedávných diskusích německých historiků. Český časopis historický 104, 2006, č. 3, s. 606-614. ISSN 0862-6111

K osobnosti Friedricha Stolberga (1877-1954). Časopis Slezského zemského muzea - série B, vědy historické 54, 2005, č. 2, s. 181-192. ISSN 1211-3131

Německý horský spolek Beskidenverein. Těšínsko 47, 2004, č. 3, s. 8-20. ISSN 0139-7605

 

Odborné studie v zahraničí:

Německo

Orte der Selbstpositionierung. Deutsche und tschechische Wandervereine in den böhmischen Ländern vor 1945. In: Peter Stachel – Martina Thomsen (Hg.): Zwischen Exotik und Vertrautem. Zum Tourismus in der Habsburgermonarchie und ihren Nachfolgestaaten. Bielefeld: Transcript-Verlag 2014, s. 233-242. ISBN: 978-3-8376-2097-9

„Das landschaftlich Gegebene, das Bestehende erhalten, es nur verschönern...“ Das touristische Projekt und die Landschaft in den böhmischen Ländern vor 1945. In: Horst Förster – Julia Herzberg – Martin Zückert (Hg.): Umweltgeschichte(n). Ostmitteleuropa von der Industrialisierung bis zum Postsozialismus. München 2013, s. 255–274. ISBN 978-3-525-37303-3

Die deutsche Wanderbewegung in Österreichisch- (Tschechoslowakisch-) Schlesien. Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau 50, 2009, s. 291-314. ISSN 0488-1348

Itálie

Connubio slavo sulle Alpi: turisti cechi e monti sloveni prima della Grande Guerra. Un caso di etnificazione della montagna, Archivio Trentino. Rivista interdisciplinare di studi sull'età moderna e contemporanea 2013, 1, s. 126-152.

Connubio slavo sulle Alpi: turisti cechi e monti sloveni prima della Grande Guerra. Un caso di etnificazione della montagna. Archivio Trentino. Rivista interdisciplinare di studi sull'età moderna e contemporanea 2013, 2. ISSN 1125-8225

 

Studie ve sbornících:

Erwin Hanslik a jeho hledání rakouské identity. In: Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Praha: Academia 2016, s. 32-42. ISBN 978-80-200-2562-3

Recesistické spolky Šlarafie. Herní prvek v kultuře 19. století. In: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha: Academia 2014, s. 248-257. ISBN 978-80-200-2344-5

Konstrukce sportu jako maskulinní domény: příklad alpinismu. In: Taťána Petrasová - Pavla Machalíková, Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 26.-28. 2. 2009, Praha: Academia 2010, s. 149-156. ISBN 978-80-200-1833-5

Emancipace a sport: na příkladě opavské tělesné kultury před rokem 1914. In: Hana Ambrožová a kol. (edd.): Historik na Moravě. Profesoru  Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno 2009, s. 735-744. ISBN 978-80-86488-57-8

Struktury opavského sportu před první světovou válkou. In: Opava. Sborník k dějinám města 6. Opava 2008, s. 21-29. ISBN 978-80-86388-68-7

Friedrich Theodor von Stolberg-Stolberg. In: Osudy zapomenutých hrdinů. Praha: Národní archiv 2008, s. 76-81. ISBN 978-80-86712-67-3

Johann Stüdl. Zakladatel organizované turistiky v českých zemích. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2007. Sborník k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc. Opava 2007, s. 357-363. ISBN 978-80-7248-448-5

Turistické organizace v životě města: případ Opavy. Opava. Sborník k dějinám města 5. Opava 2006, s. 53-63. ISBN 80-86388-43-3

 

Popularizační články:

Opavský nevěstinec Port Arthur, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 41, 2015, č. 1, s. 19-21.

Jak bude zítra? O meteorologických sloupech, Dějiny a současnost 2014, č. 12, s. 33-36.

Zahrada Kasina – první opavský veřejný park. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 38, 2012, č. 2, s. 13–15.

Z Malé Strany na Großglockner. Zakladatel alpské turistiky v Čechách Johann Stüdl. Dějiny a současnost 2012, č. 3, s. 32-35. ISSN 0418-5129

Město na bruslích. Odkaz Opavského bruslařského spolku. Dějiny a současnost 31, 2009, č. 9, s. 14-17. ISSN 0418-5129

Mistrovství světa v krasobruslení v Opavě roku 1908. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 34, 2008, č. 2, s. 16-18. ISSN 1213-3140

„Troppauer Eistypen“: zapomenuté dílko akademického malíře Richarda Assmanna. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 33, 2007, č. 2, s. 23-25. ISSN 1213-3140

Slezští alpinisté. Sekce „Silesia“ Německého a Rakouského alpského spolku. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 32, 2006, č. 1. s. 9-11. ISSN 1213-3140

Misionáři bez člunu. Setkání kultur v rané fázi moderní turistiky. Dějiny a současnost 28, 2006, č. 3, s. 16-19. ISSN 0418-5129

 

Novinové články:

Beilage. Landeszeitung. Zeitung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien 15. 6. 2010, č. 12, s. 1-4.

 

Lexikografické práce:

Jiří Knapík - Martin Franc a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967, Praha 2011 (heslo Turistické spolky na s. 961-963.).

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - nová řada 8 (20)-12 (24): Josef Matzura (8/20), Albert Herbatschek (9/21), Felix Luschka von Sellheim (10/22), Johann Emil Roller, Maximilian (Max) Schindler, Eduard Schnack, August Strasilla (11/23), Günther Stolberg-Stolberg (12/24), Moritz Auffenberg, Gustav Bodirsky, Dominik Freyberg, Erwin Hanslik, Viktor Ohnhäuser, Otto Wiedenfeld (Suppl. 1).

 

Katalogy k výstavám:

Jiří Šíl a kol.: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska. Opava 2014 (hesla na s. 142-143, 294-296, 344-345).

Pavel Šopák a kol.: Znamení vertikál. Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku. Opava 2013 (hesla na s. 310-311, 383, 465-467, 491).

Pavel Šopák a kol.: Město - zámek - krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku. Opava 2012 (hesla na s. 98-99, 114, 126, 280-281, 321-322).

Hana Miketová - Karel Müller a kol.: Opavský zámek. Opava 2012 (kapitola Opavský zámek versus výzva modernizace 1850-1892, s. 14-15).

Pavel Šopák a kol.: Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. Opava 2011 (hesla na s. 189, 198, 213, 240-241, 300, 335, 342, 365-366, 377-380, 383, 385, 389, 401-402, s Jaromírem Olšovským s. 166-168, 360-361, s Pavlem Šopákem s. 364, 390-391, 397).

Recenze v odborném tisku:

Jan Županič: Nová šlechta rakouského císařství [Der neue Adel des österreischischen Kaiserreichs]. Praha 2006. Bohemia-Jahrbuch 48, 2008, s. 279-280.

Milena Lenderová - Karel Rýdl: Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století. Praha 2006. Bohemia-Jahrbuch 47, 2006-2007, s. 210-212.

Marcin Dziedzic: Morawsko-śląskie Sudeckie Towarzystwo Górskie 1881-1945. Wrocław 2006. Časopis Matice moravské 125, 2006, č. 2, s. 568-569.

Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Člověk na Moravě 19. století [Der Mensch im Mähren des 19. Jahrhunderts]. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2004. In: Bohemia-Jahrbuch 46, 2005, s. 225-227.

 

Výstavy:

(s Davidem Váhalou) Město na bruslích. Opavský bruslařský spolek 1868-1945. 25. 1. 2010-3. 5. 2010, Slezské zemské muzeum.

 

Řešené grantové projekty:

GA ČR,č. 16-14575S,„České myšlení o sportu do roku 1939“, 2016-2018 (řešitel).

OP VK, č. CZ.1.07/2.3.00/20.0031, „Historizace střední Evropy“, 2012-2014 (koordinátor).

AKTION Österreich-Tschechien, „Semesterstipendien und Stipendien für kurzfristige Aufenthalte - für Aufenthalte“, 2011 (řešitel).

Dotace Moravskoslezského kraje, „Opava - Vídeň 1800-1918: kultura, civilizace, identita mezi regionem a metropolí“, 2010-2011 (řešitel).

Česko-německý fond budoucnosti, č. 5 08 0480, „Vydání knihy Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých zemích“, 2009 (řešitel).

Deutscher akademischer Austauschdienst, „Forschungsstipendium für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler“, 2005 (řešitel).

 

Přílohy:
Uložit tento soubor (Mgr. Martin Pelc, Ph.D. - CV a publikační činnost.pdf)Mgr. Martin Pelc, Ph.D. - CV a publikační činnost[Mgr. Martin Pelc, Ph.D. - CV a publikační činnost]2014/12/10 17:06
Aktualizováno Pátek, 22 Duben 2016 09:22  

hledat