Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Knihovna Oddělení historie

Email Tisk PDF

Otevírací doba Knihovny historie pro zimní semestr akad. roku 2013/14:

 

Pondělí 9:00 – 13:00
Úterý 9:00 – 13:00
Středa 9:00 – 13:00
Pátek 9:00 – 13:00

 

PVS: Aleš Krempl, Ondřej Václavík, Lucie Lukačková, Michalela Mališková, Karolína Kirschnerová, David Radek, Zuzana Cimbáková

O zpřístupnění knihovny mimo otevírací dobu se lze kdykoliv domluvit s PVS přes email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo prostřednictvím facebookového profilu knihovny nebo s vedoucím knihovny Mgr. Martinem Čapským, Ph.D.

 

Kontaktní údaje

vedoucí knihovny: Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ústav historických věd
Filozoficko-přirodovědecká fakulta
Slezská univerzita v Opavě
Masarykova třída 37 (1. patro, místnost č. 224)
746 01 Opava

telefon: 553 684 484
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
web: www.knihovna.go.to

VÝPŮJČNÍ ŘÁD KNIHOVNY HISTORIE ÚSTAVU HISTORICKÝCH VĚD

Knihovna historie je knihovnou Oddělení historie Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Právo využívat služeb knihovny náleží všem řádným studentům a pedagogům Slezské univerzity. Čtenáři jsou registrováni po podpisu přihlášky a seznámení s výpůjčním řádem. Změny v osobních údajích (příjmení, bydliště) je čtenář povinen ohlásit ihned. Přihláška platí po dobu školního roku, na začátku každého nového je nutno přihlášku obnovit. Registrovaní čtenáři neplatí za užívání služeb knihovny žádný poplatek.
KNIHOVNA HISTORIE ÚHV POSKYTUJE PREZENČNÍ VÝPŮJČKY. Absenční výpůjčky registrovaným čtenářům jsou možné pouze na dobu jednoho dne, respektive přes víkend. Ve výjimečných případech (např. zpracovávání ročníkové či diplomové práce) může správce knihovny povolit prodloužení výpůjční lhůty. V případě dvojího překročení výpůjční lhůty o více jak dva dny, ztrácí registrovaný čtenář právo využívat absenčních výpůjček. Mapy se půjčují pouze pro potřeby přednášek nebo seminářů a to pouze na dobu výuky. Čtenáři jsou povinni chovat se ve studovně tiše a nerušit ostatní studující hlasitým mluvením. Dále je ve studovně zakázáno jíst, pít a kouřit. Při porušení bude čtenář ze studovny vykázán. Při každé návštěvě se čtenář zapíše do knihy evidence uživatelů služeb knihovny. Čtenář je povinen vrátit publikaci v takovém stavu, v jakém ji převzal. Čtenář nesmí do půjčeného díla vpisovat poznámky ani textové doplňky, vyznačovat v textu ani po straně textu, vyřezávat či vytrhávat listy z knih a časopisů, odstraňovat volné přílohy apod. Při zapůjčení si musí tiskovinu prohlédnout a všechny závady ihned hlásit. Čtenář nese odpovědnost za všechny neohlášené závady a je povinen uhradit náklady za opravu. Ztrátu musí čtenář bezodkladně hlásit a do třiceti dnů uhradit škodu ve smyslu ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku (§ 422, odst. 2) o způsobu úhrady škody. Škodu čtenář uhradí obstaráním náhradního výtisku stejného vydání a stejné vazby nebo zajistí vyhotovením vázané kopie. Čtenář je povinen uhradit všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
V případě hrubého porušení výpůjčního řádu může čtenář zcela ztratit právo na využívání služeb knihovny historie.
Aktualizováno Středa, 22 Březen 2017 10:26  

hledat