Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Opavská pobočka Sdružení historiků České republiky

Email Tisk PDF

 

Opavská pobočka Sdružení historiků ČR
(Historický klub 1872)

KONTAKTY:

Předseda: Mgr. Martin Sosna ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Tajemník: Petr Waleczko ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Pokladník: Hana Komárková ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Sídlo: Ústav historických věd, Masarykova třída 37, Opava 746 01

Současnost

Opavská pobočka Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) čítá v současné době kolem třiceti členů z řad studentů, doktorandů i vědeckých pracovníků. Zázemí máme v Knihovně historie Ústavu historických věd v prvním patře budovy Slezské univerzity na Masarykově ulici v Opavě. Ústav historických věd nám bezplatně a ochotně poskytuje rovněž místnosti a audiovizuální techniku pro přednášky i prostor na svých webových stránkách. Blízké kontakty máme také se Slezským zemským muzeem.

K informovanosti studentů a široké veřejnosti o připravovaných akcích slouží plakáty rozvěšované po univerzitních budovách, pozvánky na těchto stránkách a na Facebooku a hromadné e-maily zasílané členům pobočky a zájemcům.

Vlastní profil naší pobočky na sociální síti Facebook byl založen na návrh několika členů na jaře roku 2010. Můžete se na něj podívat zde:

Rádi ve svých řadách přivítáme všechny zapálené mladší kolegy.

Nabízíme možnost veřejné prezentace výsledků vlastního odborného bádání v některém z odvětví historických věd. Témata přednášek mohou být jak z oblasti historie, tak i muzeologie, archeologie, dějin výtvarného umění, vojenství i dalších.

Z historie…

Opavská pobočka Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) vznikla v roce 1998 z iniciativy několika mladých posluchačů tehdejšího Ústavu historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Založení pobočky završilo několikaleté snažení seskupit budoucí i stávající profesionální historiky opavského univerzitního prostředí. V roce 1993 vyšel sborník prací zdejších studentů historie pod názvem „Nuntius Vetustatis“. Cílem bylo umožnit studentům publikování výsledků svého bádání. Počin však neměl delšího trvání. Na jaře 1996 se utvořila „Společnost přátel minulých věků“, která si dala za cíl pořádat výjezdní akce, přednášky, veřejné semináře či vydávat časopis. Zhruba po roce nicméně svou činnost ukončila.

Snahy o společné setkávání a organizování odborně-historických akcí však nezmizely. Do reálné podoby uzrála myšlenka spojení opavské organizace s celorepublikovým ústředím Sdružení historiků České republiky. To vychází z tradic Historického klubu, který byl založen již počátkem sedmdesátých let 19. století, zprvu jako společensko-diskusní instituce českých studentů, v pozdějších generacích ale zasáhl i do organizace vědecké historické práce, do časopisectví a publikační činnosti.

Ustavující valná hromada opavské pobočky proběhla v květnu 1998. U založení stáli tehdejší studenti historie, mj. současný vědecký pracovník Ústavu historických věd Mgr. Martin Čapský, Ph.D., který byl posléze řadu let předsedou nové pobočky, nebo zástupce ředitelky Státního okresního archivu v Opavě Mgr. Marek Skupien.

K popularizaci historie a veřejnému prezentování prvních výsledků vědecké práce budoucích historiků pořádala mladá opavská pobočka („Historický klub“) pravidelné přednáškové a diskusní večery v bývalém Univerzitním klubu – čajovně Bludný kámen na Dolním náměstí. Například prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. hovořil o bitvě tří císařů u Slavkova v roce 1805. Jednu z dalších přednášek měl tehdejší student a nyní vedoucí Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě doc. PhDr. Jiří Knapík, CSc. Neméně populárními se staly tzv. šlépěje – jednodenní exkurze po blízkém i vzdálenějším okolí Opavy. V letech 2000 a 2001 se dokonce povedlo připravit spolu s pražským ústředím dva tematické zájezdy po historických místech Slezska a severní Moravy.

Poté však opavský Historický klub postihla „generační krize“. Mnoho hlavních organizátorů dostudovalo a odešlo z univerzity, další byli vytíženi svými pedagogickými a vědeckými povinnostmi. Ranou pro klesající činnost pobočky navíc bylo zrušení Univerzitního klubu. V roce 2004 došlo ke značné obměně v členské základně i ve výboru. Do čela byl na podzim zvolen tehdejší student a nynější odborný pracovník Zemského archivu v Opavě Mgr. Petr Kozák, Ph.D., kterému se ve spolupráci s dalšími kolegy rychle podařilo obnovit veškeré dřívější aktivity. Rozběhl se znovu cyklus studentských přednášek, konaly se „šlépěje“. Navázána byla spolupráce s občanským sdružením „Za Opavu“, která byla završena v roce 2007 uspořádáním odborného semináře „Památky ve Slezsku“ o ochraně kulturního dědictví a aktuálních problémech památkové péče. Došlo ke společným setkáním se členy studentského odboru Sdružení historiků ČR v Hradci Králové. V roce 2006 měli studenti možnost navštívit slezská města v česko-polském pohraničí a o dva roky později se vydali za krásami báňského regionu středního Slovenska. To už opavský Historický klub vedli další mladí historikové Mgr. Milan Bednařík, Mgr, Jakub Mamula a Mgr. Denisa Řezníčková.

Do dnešních dnů nezmizel po léta trvající problém chybějícího neformálního prostoru pro pravidelná setkávání. Po zrušení Univerzitního klubu bylo od roku 2004 vystřídáno několik objektů v Opavě. Snaha odloučit přednáškovou činnost klubu od akademické půdy nebyla úspěšná, počínaje akademickým rokem 2007/2008 se přednášky přesunuly do prostor univerzitní budovy na Masarykově ulici.

Roku 2009 zaznamenala činnost pobočky – v porovnání s předchozími léty – jistou stagnaci. Na valné hromadě v březnu 2010 byl zvolen nový výbor, složený z mladších studentů a doktorandů Ústavu historických věd. Do konce roku se podařilo realizovat exkurze do Památníku 2. světové války v Hrabyni a do zámku v Hradci nad Moravicí a uskutečnit šest přednášek (o vojenských operacích v závěru 2. světové války na území Slezska, o problematice politické komunikace v pozdním středověku, o počátcích alpské turistiky z českých zemí, o situaci ve slovenské armádě před a v prvních dnech Slovenského národního povstání, o počátcích politického katolicismu na Moravě a cestě k Moravskému paktu a o výzdobě barokní kaple zámku v Kravařích).

 

Aktualizováno Úterý, 10 Duben 2012 19:18  

hledat