Ústav historických věd

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Nabídka studijních oborů na Ústavu historických věd

Email Tisk PDF

Informační brožura pro uchazeče o studium v akad. roce 2013/14

Informace pro uchazeče o studium v akad. roce 2014/2015 byly aktualizovány - další informace naleznete na stránkách studijního oddělení fakulty

Ústav historických věd nabízí zájemcům o studium pestrou škálu bakalářských a navazujících magisterských oborů, které absolventům poskytují plnohodnotné vysokoškolské vzdělání, které je pak možné dále rozvíjet formou postgraduálního studia.

Bakalářské obory Historie, Historie-muzeologie, Historie-památková péče, Kulturní dějiny jsou tříleté, jsou zaměřeny více na praktické uplatnění, absolventi mohou působit jako technici, dokumentaristé a konzervátoři ve vlastivědných zařízeních, při archeologických výzkumech, památkových ústavech nebo v archivech. Paletu bakalářských studií dále doplňují dvouoborové kombinace Historie (s Archeologií, Angličtinou, Němčinou, Českým jazykem a literaturou) a  Muzeologie (s Archeologií, Knihovnictvím).

Absolventi bakalářského studia se mohou po získání bakalářského diplomu přihlásit k navazujícímu magisterskému studiu; přijímací řízení pro tyto obory na ÚHV probíhá formou ústní přijímací zkoušky. Navazující magisterské obory, jejichž škálu Ústav historických věd stále obohacuje, rozvíjí dosavadní získanou vysokoškolskou kvalifikaci o náročnější typ studia specializovaný do několika větví. Magistři v oborech Historie, Historie-muzeologie, Kulturní dějiny a Ochrana kulturního dědictví jsou připravováni pro plnění teoreticky náročnějších a samostatných výzkumných úkolů v badatelských pracovištích, muzeích a archivech. Vzhledem k relativně univerzálním metodologickým přístupům uplatňovaným v historických vědách a získanému všeobecnému rozhledu se absolventům otevírají i další možnosti uplatnění v širokém spektru společenských či kulturních aktivit. Získané znalosti jim poskytnou potřebnou flexibilitu a možnost angažovat i v oblasti veřejné správy, v publicistice, obecně sdělovacích prostředcích, jakož i v poradenských a politických činnostech.

Učitelské studijní obory v akademickém roce 2012/2013 lze studovat v těchto kombinacích Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy + Učitelství dějepisu pro střední školy nebo Učitelství dějepisu pro střední školy + Učitelství němčiny pro střední školy. V obou případech jsou absolventi učitelského studijního programu aprobováni vyučovat na středních školách.

Aktuální informace nalezne zájemce o studium na stránkách Studijního oddělení FPF SU v Opavě.

Absolventi navazujícího magisterského studia mají možnost pokračovat dále v postgraduálním doktorském studiu, které je v prezenční formě tříleté. Základní ambicí doktorského studia je příprava předních kvalifikovaných odborníků pro pracoviště Akademie věd ČR, vysoké školy a další vědecká a odborná pracoviště. V současné době Ústav historických věd nabízí doktorské studium Historie se zaměřením na české a československé dějiny. Absolventi získávají titul doktor (Ph.D.), zájemci mohou současně požádat o zahájení rigorózního řízení (PhDr.).

Na setkání při studiu nabízených oborů se těší

Doc. PhDr. Jiří Knapík, PhD., vedoucí ÚHV FPF SU

21. 1. 2014 (poslední aktualizace)

Bakalářské studijní programy:

 • Historie
 • Historie-muzeologie
 • Kulturní dějiny
 • Historie v kombinaci s jiným studijním oborem
 • Muzeologie v kombinaci s jiným studijním oborem
 • Historie - Památková péče

Navazující magisterské studium:

 • Historie
 • Historie-muzeologie
 • Kulturní dějiny
 • Ochrana kulturního dědictví

Magisterské studijní programy (dobíhající):

 • Historie
 • Historie-muzeologie
 • Učitelství dějepisu

Doktorské studium:

Přílohy:
Uložit tento soubor (2014 _ ÚHV _ informační brožura pro zájemce o studium.pdf)2014 _ ÚHV _ informační brožura pro zájemce o studium[2014 _ ÚHV _ informační brožura pro zájemce o studium]2014/01/21 17:27
Aktualizováno Úterý, 21 Leden 2014 17:30  

hledat