Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Přednášky hostů - LS 2008

Email Tisk PDF

PŘEDNÁŠKY HOSTŮ A PŘÁTEL

ÚSTAVU HISTORICKÝCH VĚD 2008

 

Ústav historických věd v zájmu zkvalitnění vědeckopedagogické činnosti zahajuje cyklus přednášek hostů a přátel. Naší snahou je rozšíření nabídky specializovaných přednášek pro posluchače, které by obsáhly nejrůznější témata politických, sociálních a kulturních dějin všech historických epoch, které současně netvoří standardní náplň výuky. Přednášet budou hosté z „kamenných“ univerzit, ústavů Akademie věd ČR, archivů a památkových ústavů, cyklus se ovšem neuzavírá ani interním pracovníkům Ústav historických věd, kteří tak budou moci prezentovat nejnovější badatelské výsledky. Přednášky hostů by měly probíhat nejen v rámci řádné výuky, ale také ve spolupráci s opavskou pobočkou Historického klubu. Jejich seznam pro rok 2008 bude průběžně aktualizován a zpřesňován.

 

17. března 2008

PhDr. Pavel Matlas (Státní oblastní archiv Třeboň)

Hmotná kultura venkova 16. – 18. století jako projev jeho mentality a životních strategií

Mobilita poddaného obyvatelstva v éře tzv. druhého nevolnictví (východiska, metody)

 
 

31. března 2008

Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (Univerzita Karlova)

Aktuální úkoly české medievistiky

Prof. PhDr. Josef Žemlička, CSc. 

 

 

21. dubna 2008

Prof. Dr. Milan Myška, DrSc. (Ostravská univerzita)

Dějiny podnikatelství – stav a perspektivy bádání

 
 

 


 

 

 

Aktualizováno Čtvrtek, 16 Říjen 2008 15:21  

hledat