Ústav historických věd

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

Email Tisk PDF

Vědecké zaměření: dějiny raného novověku

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Telefon: +420 739 468 408

Pracoviště: Ústav historických věd

 

Vzdělání:

1990-1995:   Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, obor češtiny-dějepis (Mgr.)
1992-1997:   Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor kulturní dějiny (Mgr.)
2002:           Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor historie (PhDr.)
2004:           Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor česká historie (Ph.D.)

 

Životopis

Narozen dne 25. 9. 1971 ve Zlíně.
1985 – 1989:    Gymnázium Otrokovice
1990 – 1995:    Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, obor čeština - dějepis
1992 – 1997:    Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, obor kulturní dějiny
1999 – 2004:    Doktorandské studium: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, obor české dějiny

Pracoviště:
1998 – dosud: Husitské muzeum v Táboře, kurátor, vedoucí historického oddělení, zástupce ředitele
2007-2010:      Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, FF, Historický ústav
2011-2013:      VŠTE České Budějovice, Katedra ekonomiky a managementu
2011-2015:      Externí pracovník FPF Slezská univerzita Opava, od září 2015 na částečný úvazek ÚHV FPF Opava.

 

Bibliografie

1. Monografie:

 • Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku, České Budějovice, Historický ústav Jihočeské univerzity (= Monographia historica, Sv. 6) 2005. ISBN ISBN 80-7040-699-2.
 • Bitva u Moháče. Krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526, Praha, Havran, 2008. ISBN 978-80-86515-87-8.
 • Husité. Na cestě za poznáním husitského středověku. Slova – obrazy – věci. Tábor, Husitské muzeum v Táboře, 2011.
 • Zmizelé Čechy. Tábor. Praha – Litomyšl (Paseka) 2013. ISBN 978-80-7432-303-4.
 • Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku, České Budějovice, Historický ústav Jihočeské univerzity, 2014. ISBN 978-80-7394-376-9.
 • Jan Žižka. O táborském hejtmanu a husitském vojevůdci, Tábor (město Tábor) 2014. ISBN 978-80-260-6822-8.
 • Jan Hus 1371?-1415. O knězi, mysliteli a reformátorovi, Tábor (město Tábor) 2015. ISBN 978-80-260-8288-0.
 • Jan Hus 1415/2015, Tábor, Husitské muzeum v Táboře, 2015. ISBN 978-80-87516-22-5. (editor katalogu k výstavě).

2. Studie v odborných časopisech, sbornících, odborných katalozích, kapitoly v knihách:

 • Vybíral, Z. Husiti contra husarze. In: W. Iwańczak – J. Smołucha, (edd.) Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych, Kraków 2010, s. 393-420.
 • Vybíral, Z. Rivals in their own Land – Matthias´ and Rudolf´s Armies on the Fringe of the “Bruderzwist”. In: Václav Bůžek (ed.), Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611), České Budějovice (= Opera historica 14) 2010, s. 401-415.
 • V. Bůžek, a kol. Společnost českých zemí v raném novověku, Praha, 2010.
 • Vybíral, Z. Ludvík Jagellonský (Marie Habsburská). In: Čornej, P. a kol.. Osudy českých králů a královen. Od Přemyslovce Vratislava II. k Habsburkovi Karlu I., s. 228-237. Praha, 2013.
 • Vybíral, Z. Ferdinand I. Habsburský (Anna Jagellonská). In: Čornej, P. a kol.. Osudy českých králů a královen. Od Přemyslovce Vratislava II. k Habsburkovi Karlu I., s. 238-249. Praha, 2013.
 • Vybíral, Z. Maxmilián II. Habsburský (Marie Španělská). In: Čornej, P. a kol.. Osudy českých králů a královen. Od Přemyslovce Vratislava II. k Habsburkovi Karlu I., s. 250-257. Praha, 2013.
 • Vybíral, Z. Conflicts of the estates with rulers as a way of expressing political communication in the Bohemian representative monarchy (16th – early 17th centuries), s. 10-29. Srednie Veka. Studies on Medieval and Early Modern History, roč. 74, (Moscow: Nauka) 2013.
 • Vybíral, Z. Politická komunikace v Komenského době – formy a proměny, s. 145-152. Studia comeniana et historica, 43, 2013.
 • Husitství – nezamýšlená revoluce? In: Jakub Smrčka, Blanka Zilynská (edd.), Jan Hus. Odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha smrti, Tábor,  Husitské muzeum v Táboře, 2015, s. 132-143. ISBN 978-80-87516-14-0.
 • Hus v historické paměti. In: Jakub Smrčka, Blanka Zilynská (edd.), Jan Hus. Odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha smrti, Tábor,  Husitské muzeum v Táboře, 2015, s. 144-155. ISBN 978-80-87516-14-0.

 

Působení v zahraničí:
V roce 2001 studijní pobyt na GWZÖ Institut, Universität Leipzig.
V roce 2009 studijní pobyt na Central European University Budapest.

 

 


Aktualizováno Čtvrtek, 25 Únor 2016 10:04  

hledat