Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Mgr. Igor Zmeták, PhD.

Email Tisk PDF

Mgr. Igor Zmeták, PhD.

Odborné zameranie

Obecné a kultúrne dejiny raného novoveku

Monografie

ZMETÁK  Igor a kol. 2014. Chocholná -Velčice. Monografia obce. Chocholná –Velčice : Obec Chocholná-Velčice, 2014, 310 s.

ZMETÁK, Igor. 2011. Etnológia v prameňoch. s.7-86. In:BOTÍKOVÁ, Marta, HLOŠKOVÁ Hana, ZMETÁK  Igor. 2011.  Príspevky k dejinám etnológie na Slovensku (16.-20.storočie). Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského,  2011,302 s.

Člen autorského kolektívu : Historický atlas evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2011, 175 s.

Autorskému kolektívu bola v roku 2013  udelená cena Ľ. Šenšela vydavateľstva Tranoscius za výnimočne spracované populárno-vedecké dielo

Vedecké projekty

2011  - 2012 Vedecko- výskumný projekt  v systéme VEGA  - Kultúrne procesy v postsocialistickej spoločnosti- medzi globalizáciou a lokalizáciou

2007  - 2010 Vedecko- výskumný projekt  v systéme VEGA  - Dejiny etnológie na

Slovensku - staršie obdobie.

2008  - 2009 Vedecko-výskumný projekt v systéme VEGA – Atlas histórie evanjelickej

cirkvi a.v. na Slovenskuhistorické knižnice ECAV

2003- 2006  „Prírodné národy podľa historických dokumentov zachovaných na Slovensku“ – vedecký výskum historických knižničných dokumentov na Slovensku v spolupráci s Filozofickou fakultou Univ. Komenského v Bratislave

Organizácia konferencií, edičné a zostavovateľské práce, výstavy

2011  - 2015   medzinárodné výtvarno-literárno- historické sympózium Ora et ars

Príprava na organizácii podujatia, zostavovateľ kultúrno-historickej sekcie, organizátor odborného seminára, zostavovateľ publikácie Okno- Kultúrno-historický  katalóg zo sympózia  ORA ET ARS

- ZMETÁK  Igor a kol. 2014. Benediktínskymi cestami II. Trenčín: N.f. Beňadik, 2014, 99 s.

- ZMETÁK  Igor a kol. 2014. Okno do kláštornej medicíny. Ora et Ars- Skalka 2014. 7. medzinárodné výtvarno-literárne sympózium. Trenčín: Mesto Trenčín, 2014, 58 s.

- ZMETÁK  Igor a kol. 2013.   Okno do obnovy. Ora et Ars- Skalka 2013. 6. medzinárodné výtvarno-literárne sympózium. Trenčín: Mesto Trenčín, 2013, 49s.

- ZMETÁK  Igor a kol. 2013. Benediktínskymi cestami. Trenčín : N.f. Beňadik, 2013, 49 s.

- ZMETÁK  Igor a kol. 2012. Okno.12 storočí kresťanstva v strednej Európe.  Ora et Ars- Skalka 2012. 5. medzinárodné výtvarno-literárne sympózium. Trenčín: Mesto Trenčín, 2012, 47 s.

- ZMETÁK  Igor a kol. 2011. Okno do histórie Skalky pri Trenčíne. Ora et Ars- Skalka 2011. 4. medzinárodné výtvarno-literárne sympózium. Trenčín: Mesto Trenčín, 2011, 55 s.

2008 - 2009   Projekt , scenár a realizácia   výstavy pod záštitou  Veľvyslanca ČR na Slovensku - Emil Holub a objavovanie Afriky (miesta inštalácií : Poprad,

Ružomberok, Liptovký Hrádok, Liptovský Mikuláš. Spolupráca: Slovenská národná

knižnica, NM-Náprstkovo muzeum v Prahe, Podtatranské múzeum v Poprade,

Liptovské múzeum v Ružomberku, Muzeum E.Holuba v Holicích).

Výberová bibliografia

-Od Izidora Sevillského k Paracelsovi- exkurz do stredovekej vedy a alchýmie. In: Okno do kláštornej medicíny. Ora et Ars- Skalka 2014. 7. medzinárodné výtvarno-literárne sympózium. Trenčín: Mesto Trenčín, 2014, s. 26-32

- 510 rokov objavovania Afriky na Slovensku. Od Codexu Bratislavensis po Africkú zbierku Ivana Melicherčíka. In: Ethnologia Actualis Slovaca.13, 1/2013.Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave., 2013, s. 89 -107.

- Svet za morom podľa 16.storočia. In.: Za miedze, za morze w zaswiaty .Kulturowe wymiary podrózowania. Wroclaw : Polskie Towarzytwo Ludoznawcze, 2012, s. 11-25

- Ora et ars 2011, sprístupnenie historickej knižnice, Hyperborea – tri zaujímavé projekty v Trenčianskom kraji. In.: Knižnica, Martin: SNK, č.10/2011, s.61-62

-   Skalka v historických dokumentoch a súvislostiach. In: Okno do histórie Skalky pri Trenčíne. Ora et Ars- Skalka 2011. 4. medzinárodné výtvarno-literárne sympózium. Trenčín: Mesto Trenčín, 2011, s. 12-18

- Knižnice a cesty Daniela Krmana. In: Problematika historických a vzácných knižních fondu 2010. Olomouc : VKOL, 2011, s. 59-65

Annotationen – Böhmen, Mähren, Slowakei. In: Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Band 16, München: Oldenbourg  Verlag  2009, s.353, 360, 362-363

- Výskum historických knižničných dokumentov k dejinám etnológie 16.-19. storočia .In: Etnologické rozpravy 2/2008, s. 67-74

F.X. Eder a jeho spis o bolívijských Moxochv kontexte etnografie 18. storočia. In:

Slovenský národopis 2/2008. Bratislava : SAV,  s. 168-176

Ostrovy Južných morí podľa historických knižničných dokumentov zo Slovenska. In: Problematika historických a vzácných knižních fondu 2007. Olomouc: VKOL, 2008, s.93-103

-  Cochise – apačský „ štátnik“. In: Historická revue, 1/2008, s. 34-37

Geronimo – symbol indiánskeho bojovníka. In: Historická revue, 1/2008, s. 38-41

Etnografické správy slovenskej proveniencie o prírodných národoch v historických

knižničných dokumentoch XVIII. storočia. In: Slovenský národopis 1/2007, s. 76-91

Habitus – etnografia XVI. storočia. In: Problematika historických a vzácných knižních fondu. Olomouc: VKOL, 2007, s. 73-83

Prehistorické hry v Galérii M.A.Bazovského v Trenčíne. In: Muzeum, 3/2007, s. 31-32.

-   Cosmographia Universalis v dobe protireformácie. In: Studia Comemeniana et historica

75-76.Sborník XXV. Medzinárodního komeniologického kolokvia. Uherský Brod :

Muzeum J.A. Komenského 2006, s. 123-128

-   Národy sveta optikou 16. storočia . In: Pamiatky a múzeá, 4/2006, s.14-19.

-   Regionálne základy tradičnej kultúry a kultúrnej identity. Kultúrne trasy po Trenčianskom

kraji. In: Tradícia a súčasnosť, 3-4/2006, Bratislava : NOC, s. 13-20

-   Pán prsteňov – etika a mýtus v postmodernej kultúre. In: Knižnica, 5/2006, s.60-61

-   Formy správ o exotických kultúrach v knihách z druhej polovice 17. a začiatku 18. storočia

In: Problematika historických a vzácných knižních fondu – Architektura knihy- Forma ,

obsah a jejich tvar. Brno: VKOL, 2006, s. 43-52

Obraz prírodných národov v historických knižničných dokumentoch na prelome XVI.

a XVII. storočia. In: Problematika historických a vzácných knižních fondu. Brno 2005,

s.235-240

-   Tvary ducha Afriky v Galérii M.A. Bazovského v Trenčíne. In: Múzeum,2/2003,  s. 36-37

-   Veda a mystika v šľachtickej knižnici za čias osvietenstva. In : Knižnica, 2/2003, s.107-109

-   Po stopách historických tlačí. Drážďanská galéria Príleských- Ostrolúckych. In: Knižnica, 10, 2002, str. 466-467

- Otvorené múzeum a otvorená spoločnosť. Múzeum v postmodernej kultúre. In: Múzeum školou a hrou. Zborník SNM-NMC, 2000, s.49-52

Aktualizováno Pátek, 06 Listopad 2015 11:56  

hledat