Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

PhDr. Marian Hochel, Ph.D.

Email Tisk PDF

PhDr. Marian Hochel, Ph.D.

vědecko-pedagogický pracovník

Kontaktní adresa:

Ústav historických věd

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Slezská univerzita v Opavě

Masarykova 37

746 01 Opava

 

Email:

marian.hochel (at) fpf.slu.cz

Telefon:

+420 553 684 471

 

Odborné zaměření:

novodobé kulturní dějiny s užším zaměřením na napoleoniku, kulturní dědictví a výzkum historické paměti

 

Vzdělání (VŠ):

2005–2011: Masarykova univerzita v Brně, doktorské studium, obor Historie – obecné dějiny se zaměřením na dějiny Velké francouzské revoluce a napoleonské doby, téma dizertační práce Dominique-Vivant Denon a Le Style Empire 1802–1815: Reprezentace uměním, politická propaganda nebo kult osobnosti Napoleona Bonaparta? (Brno 2010, 356 stran); 2011 – státní doktorská zkouška (Ph.D.); 2013 – státní rigorózní zkouška (PhDr.)

2000–2005: Univerzita Komenského v Bratislavě, obor historie-estetika; 2005 – obhájení magisterské práce Napoleon Bonaparte a podmienky formovania empírového štýlu vo Francúzsku (Bratislava 2005, 152 stran textu); 2005 – státní závěrečná zkouška (Mgr.)

 

Praxe, stáže a zaměstnání:

2013 dosud: Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

2011–2017 : Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze – Státní zámek Duchcov

2006: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži – Státní zámek Buchlovice

2001–2004: Slovenské národné múzeum – Hrad Červený Kameň

 

Zahraniční stáže:

2016: Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko

2015: Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko

2014: The Warburg Institute / POSK, Londýn, Velká Británie

2014: Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko

2013: The Warburg Institute, Londýn, Velká Británie

2008–2009: Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines, Lyon, Francie

 

Členství v projektech a komisích:

2017 dosud: redakční rada Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě, ISSN 1803-411X

2017 dosud: Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě, reg. č. CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400, Výzkumné centrum pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dědictví (1800–2000), Slezská univerzita v Opavě

2014 dosud: Napoleonika v mobiliárních fondech Národního památkového ústavu (NPÚ). Dokumentace a analýza předmětů, které jsou nositeli ikonografie nebo symboliky napoleonské doby v mobiliárních fondech vybraných památkových objektů jako součást výzkumného cíle „Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví“, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

2013–2014: Historizace střední Evropy, jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0031, Slezská univerzita v Opavě

2013: Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0037, Slezská univerzita v Opavě

2012–2013: Fondazione Giacomo Casanova, Italský kulturní institut v Praze

2007 dosud: International Napoleonic Society (INS) se sídlem v Montrealu, Kanada

2005 dosud: Československá napoleonská společnost, z.s., se sídlem v Brně

 

Pedagogická činnost:

2013 dosud: Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

2007–2010: Historický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně

 

Příspěvky na konferencích, seminářích a kongresech:

Pavilon pro Reinerovu fresku v Duchcově: Nanebevzetí Panny Marie nebo poetika uhelných dolů?; Zaniklá krajina severozápadních Čech, Odborná konference, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem – Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 18.–19. říjen 2017

Napoleonova Paříž a muzejní turismus v období napoleonských válek ve Francii; Volný čas v dějinách, Mezinárodní workshop, Výzkumné centrum pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dědictví (1800–2000), Slezská univerzita v Opavě, Opava, 26. září 2017

Reinerova freska s motivem Nanebevzetí Panny Marie – význam a východiska pro její uchování; Když budou lidé mlčeti, kameny budou volati… Sympozium k 33. výročí zpřístupnění transferované barokní fresky V. V. Reinera ve výstavním pavilonu v zámecké zahradě v Duchcově, Valdštejnský sál – Státní zámek Duchcov, Národní památkový ústav, 16. listopad 2016

Vídeňský kongres 1814–1815 ve světle pamětí a pracovní korespondence Charlese-Maurice Talleyranda; Mírové kongresy a konference v novověké Evropě, Mezinárodní konference k připomenutí 200. výročí konání Vídeňský kongres 1814–1815 ve světle pamětí a pracovní korespondence Charlese-Maurice Talleyranda; Mírové kongresy a konference v novověké Evropě, Mezinárodní konference k připomenutí 200. výročí konání Vídeňského kongresu a 195. výročí konání Opavského kongresu, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 14.–15. říjen 2015

Valdštejnové „ožívají“ aneb jak navrátit „život“ interiérové instalaci na zámku Duchcov; „Hrady, zámky a soubory lidové architektury jako živý historický pramen“ (Památková interiérová instalace mezi muzejní a galerijní prezentací), Mezinárodní workshop Ústavu historických věd (ÚHV) Slezské univerzity v Opavě, Opava, 23. říjen 2014

„Sláva vítězům!“ Ikonografie Napoleonova válečného tažení roku 1805 a bitvy u Slavkova na pamětních medailích z období I. císařství ve Francii; Historizace střední Evropy, Mezinárodní vědecká konference, Ústav historických věd (ÚHV) Slezské univerzity v Opavě, Opava, 16. říjen 2014

Barokní duchcovská freska Nanebevzetí Panny Marie od Václava Vavřince Reinera v betonovém pavilonu prof. Sokola. Daň za modernitu?; „Když život náš je v půli se svou poutí“ (Člověk mezi tradicí a modernitou), Mezinárodní letní škola Ústavu historických věd (ÚHV) Slezské univerzity v Opavě, Opava, 24.–25. září 2014

Slavkovský mýtus a ikonografie vzkříšeného Říma: bitva u Slavkova v roce 1805 jako součást Napoleonova vítězství nad novodobými Dáky na pařížském náměstí Vendôme; „Procesy kulturní výměny 1800–2000“, Mezinárodní kolokvium, Ústav historických věd (ÚHV) Slezské univerzity v Opavě, Opava, 22.–23. květen 2014

Napoleonovo muzeum a umění na bajonetech. Muzea a akvizice umění ve světle zrodu moderního muzejnictví ve Francii; „Dějiny umění a muzea“ (minulost – přítomnost – budoucnost), Letní škola Ústavu historických věd (ÚHV) Slezské univerzity v Opavě, Opava, 24.–26. září 2013

Ikonografie napoleonských válek ve fondu NPÚ a Regionálního muzea v Teplicích; „Napoleonské války v české historické paměti a v paměti regionu“, historické kolokvium v rámci Napoleonských slavností pořádaných Magistrátem města Ústí nad Labem u příležitosti 200. výročí bitvy u Chlumce a souvisejících válečných událostí na Ústecku, Muzeum města Ústí nad Labem, 30.–31. květen 2013

D. V. Denon a ’Sláva vítězům’: Fenomén Austerlitz jako prostředek budování Napoleonova obrazu; „Fenomén Austerlitz“, odborný seminář u příležitosti 100. výročí zahájení výstavby Památníku Mohyla míru, Muzeum Brněnska, 22. červen 2010

Dominique-Vivant Denon (1747–1825): Napoleonův hlavní poradce v otázce umění; „200th Anniversary of The Battle of Znojmo in 1809“, June 25th – 26th, 2009; mezinárodní konference u příležitosti 200. výročí bitvy u Znojma v roce 1809, Masarykova univerzita, Brno – Univerzita Hradec Králové – Klub vojenské historie Feld-Jäger Batallion No. 10 Obst. Kopal, Znojmo

Dominique-Vivant Denon et Le Style Empire 1802–1815: La représentation par l’intermédiaire de l’art, la propagande politique ou le culte de la personnalité de Napoléon Bonaparte?; „Napoleon, Europe and the World“, 8–12 June 2009; 7th International Napoleonic Congress, International Napoleonic Society – Musée des Beaux-Arts de Montréal, Canada

 

Přednášky (mimo konference a standardní výuku):

S odvahou a pílí lva: Valdštejnové a české země; Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči – Masarykova univerzita, program U3V, kurz Kulturní dědictví – jeden z pilířů identity národa II., Vybrané šlechtické rody – Valdštejnové, 21. duben 2017

Napoleonovo vítězné tažení roku 1805 a jeho historie v kovu. Věčný mýtus, který promlouvá; 25. Valná hromada členů Československé napoleonské společnosti, z. s., Kancelář veřejného ochránce práv v Brně, 23. listopad 2014

Napoleonův svět umění „okem Napoleonovým“; Severočeské muzeum v Liberci, 6. duben 2013

Region Teplicka ve víru napoleonských válek a diplomatických jednání v roce 1813; 22. Valná hromada členů Československé napoleonské společnosti, o. s., Kancelář veřejného ochránce práv v Brně, 13. listopad 2011

Bojiště bitvy tří císařů u Slavkova; autorská beseda ke stejnojmenné knize, Knihkupectví Librex v Brně, 21. únor 2011

D. V. Denon a ’Le Style Empire’. Reprezentace uměním, politická propaganda nebo kult osobnosti Napoleona Bonaparta?; 20. Valná hromada členů Československé napoleonské společnosti, o. s., Klub Univerzity obrany v Brně, 21. listopad 2009

Napoleonovo muzeum v Louvru a počátky moderního muzejnictví ve Francii 1803–1815; Členská schůze Československé napoleonské společnosti, o. s., Kancelář veřejného ochránce práv v Brně, 10. září 2009

Napoleonská symbolika a význam její integrace do dekoračního slovníku empírového stylu; 17. Valná hromada členů Československé napoleonské společnosti, o. s., Klub Univerzity obrany v Brně, 25. listopad 2006

Napoleonská symbolika; přednáškový cyklus Historického muzea ve Slavkově u Brna, Rubensův sál, Zámek Slavkov – Austerlitz, Slavkov u Brna, 14. listopad 2006

 

Publikační činnost:

Monografie:

HOCHEL, Marian – PAVLÍKOVÁ, Marta: Třináctá komnata Napoleonova. Obraz Napoleona Bonaparta v mobiliárních fondech Národního památkového ústavu. Praha: Národní památkový ústav, 2017, 328 stran. ISBN: 978-80-7480-087-0.

HOCHEL, Marian: Valdštejnský špitál a Reinerova freska Nanebevzetí Panny Marie v Duchcově. Obrazy a dokumenty. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014, 456 stran.ISBN 978-80-7510-106-8 (edice pramenů).

HOCHEL, Marian: „Glory to the Victors!“ Iconography of Napoleon´s Military Campaign 1805 and of the Battle of Austerlitz in Memorial medaillons of the first French Empire. In: Jirásek, Zdeněk – Vymětalová, Karla (eds.): Historisation of Central Europe. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014, s. 29–76.ISBN 978-80-7510-098-6.

HOCHEL, Marian: Slavkov Myth and Iconography of the Revived Rome: Battle at Slavkov (Austerlitz) in the year 1805 as a part of Napoleon´s victory over Dacians of modern days on the Vendôme square in Paris. In: Knapík, Jiří – Vymětalová, Karla (eds.): Processes of Cultural Exchange in Central Europe in 1800–2000. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014, s. 89–128.ISBN 978-80-7510-100-6.

Studie v recenzovaných časopisech a sbornících:

HOCHEL, Marian: Napoleonov Code civil des Français a prvá moderná kodifikácia občianskych práv vo Francúzsku. In: BOBOKOVÁ, Jarmila – BAKYTOVÁ, Jana (eds.): Na ceste k modernej ústave. Zborník Filozofickej fakulty UK, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 27–52. ISBN 978-80-223-4413-5.

HOCHEL, Marian: Stopy hrdinství a elegance: napoleonika a jejich odraz v historické paměti. In: Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě, 8/2015, s. 75–111. ISSN 1803-411X.

HOCHEL, Marian: Dominique-Vivant Denon známý i neznámý: arbitr, censor a Napoleonův hlavní poradce v otázkách umění a vkusu. In: Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 6/2013, Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě, s. 29–50. ISSN 1803-411X.

HOCHEL, Marian: Jak se zachraňují fresky: hledání identity špitální fresky V. V. Reinera v Duchcově. in: Monumentorum Custos. In: Časopis pro památky severozápadních Čech 4, 2012, s. 35–48. ISSN 1803-781X.

HOCHEL, Marian: Ve věci „hospital, Duchcov, důvěrné“. In: Monumentorum Custos. Časopis pro památky severozápadních Čech 3, 2011, s. 45–60. ISSN 1803-781X.

HOCHEL, Marian: Dominique-Vivant Denon (1747–1825): Napoleon´s Chief Adviser in the Art.In: Napoleonic Scholarship. The Journal of The International Napoleonic Society, 11/2011, roč. 4, s. 26–35.

HOCHEL, Marian: Carl von Clausewitz (1780–1831) a osm knih O válce. In: Proglas, 4/2008, roč. XIX., Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), s. 42–46. ISSN 1802-3142.

HOCHEL, Marian: Napoleonská symbolika a význam její integrace do dekoračního slovníku empírového stylu. In: Kotulán, Jaroslav – Uhlíř, Dušan (eds.): Evropa 1805. Sborník prací V. Mezinárodního napoleonského kongresu, Brno 26.–28. září 2005. Brno: Československá napoleonská společnost, 2006, s. 351–365. ISBN 80-239-7694-X.

Učební texty:

BOLOM-KOTARI, Sixtus – FASORA, Lukáš – HOCHEL, Marian – KAŠKA, Václav – MARKEL, Martin – ŠAUR, Josef – VAŠÍČEK, Martin: Dějiny 19. století pro střední školy – Učebnice. Brno: Didaktis, 2016. ISBN 978-80-7538-247-0.

BOLOM-KOTARI, Sixtus –HOCHEL, Marian – KAŠKA, Václav – MARKEL, Martin – ŠAUR, Josef – VAŠÍČEK, Martin: Dějiny 19. století pro střední školy – Pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2016. ISBN 978-80-7538-248-7.

Ediční činnost:

HOCHEL, Marian a kol.: Bojiště bitvy tří císařů u Slavkova - průvodce po památkové zóně. Brno 2010: Československá napoleonská společnost.Brno 2011; druhé, rozšířené a upravené vydání. ISBN 978-80-254-6229-4.

Recenze:

HOCHEL, Marian: DANCOISNE-MARTINEAU, Michel – ROBBE, Émilie (eds.): Napoléon à Sainte-Hélène. La conquête de la mémoire. Gallimard – Musée de l’Armée, Paris 2016, 288 s. ISBN 978-2-07-017874-2. In: Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě, 10/2017, s. 345–347. ISSN 1803-411X.

HOCHEL, Marian:BRESC-BAUTIER, Geneviève – CHANCEL-BARDELOT, Béatrice, de (eds.): Un musée révolutionnaire. Le musée des Monuments français d'Alexandre Lenoir. Musée du Louvre – Éditions Hazan, Paris 2016, 384 s.ISBN 978-2-75410-937-6. In: Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě, 9/2016, s. 215–217.

Populárně-naučné publikace:

HOCHEL, Marian – LUKÁŠOVÁ, Eva – VACINOVÁ, Lenka: Okouzleni antikou. Stálá expozice odlitků antických soch. Zámek Duchcov. Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, Praha 2017, 36 s. ISBN 978-80-7480-080-1.

Články v populárně-naučných časopisech:

HOCHEL, Marian: Napoleonovo jubilejné víťazstvo. Bitka pri Slavkove v roku 1805. Historická revue, Bratislava: Fornax Slovakia, 2015, XXVI, 12/2015, s. 20–25. ISSN 1335–6550.

HOCHEL, Marian: Diplomacia vo víre tanca. Viedenský kongres 1814–1815. Historická revue, Bratislava: Fornax Slovakia, 2015, XXVI, 10/2015, s. 60–65. ISSN 1335–6550.

HOCHEL, Marian: Bitka pri Waterloo. Koniec Napoleonovej epopeje (1815). Historická revue, Bratislava: Fornax Slovakia, 2015, XXVI, 7/2015, s. 72–75. ISSN 1335–6550.

HOCHEL, Marian: Bitka pri Chlumci 1813. Nenaplnený sen Napoleona v severných Čechách. Historická revue, Bratislava: Fornax Slovakia, 2014, XXV, 5/2014, s. 60–66. ISSN 1335–6550.

HOCHEL, Marian: Storočie osvietenstva v tieni pápežov. Historická revue, Bratislava: Fornax Slovakia, 2013, XXIV, 12/2013, s. 44–49. ISSN 1335–6550.

HOCHEL, Marian: Napoleonov triumf na slavkovskom bojisku dodnes vyvoláva otázky. Historická revue, Bratislava: Fornax Slovakia, 2013, XXIV, 3/2013, s. 66–70. ISSN 1335–6550.

HOCHEL, Marian: Talleyrand kontra Fouché. Neresť opierajúca sa o zločin. Historická revue, Bratislava: Fornax Slovakia, 2011, XXII, 6/2011, s. 8–15. ISSN 1335–6550.

HOCHEL, Marian: Joseph Fouché. Intrikán s instinktem hada. Živá historie, Brno,3/2011, s. 8–10. ISSN 1802-2278.

HOCHEL, Marian: Francouzský triumf ve světě umění v éře Napoleona Bonaparta. Živá historie, Brno, 10/2010, s. 22–25. ISSN 1 802-2278.

HOCHEL, Marian: Návštěva generála Bonaparta a jeho rodiny v paláci Borromeů na ostrově Isola Bella. In: Bulletin ČSNS, 39 / březen 2008, Brno: Československá napoleonská společnost, s. 33–37. ISSN 1213-6999.

HOCHEL, Marian: Kráľ diplomatov, alebo diablovo kopyto? Charles Maurice de Talleyrand-Périgord (1754–1838) v službách šiestich režimov. In: História. Revue o dejinách spoločnosti, 4, júl / august 2005, 5. ročník, s. 32–34. ISSN 1335-8316.

HOCHEL, Marian: Fenomén hry vo výučbe dejepisu: Francúzska revolúcia. In: Historická revue, 9/2004, ročník XV, s. 24–25. ISSN 1335-6550.

Zprávy:

HOCHEL, Marian: Historická sbírka odlitků antické plastiky z majetku FF UK v novém výstavním projektu Okouzleni antikou na státním zámku Duchcov. In: Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 10/2017, Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě, s. 362–364. ISSN 1803-411X.

HOCHEL, Marian: Sympozium k uchování transferované barokní fresky V. V. Reinera ve výstavním pavilonu v zámecké zahradě v Duchcově. In: Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 10/2017, Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě, s. 367–369. ISSN 1803-411X.

HOCHEL, Marian: Zámek Duchcov otevřel Třináctou komnatu Napoleonovu. In: Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 6/2013, Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě, s. 225–227. ISSN 1803-411X.

HOCHEL, Marian: Rok francouzské kultury připomene francouzské rody na hradech a zámcích včetně 200. výročí napoleonských válek v severních Čechách. In: Bulletin ČSNS, 56 / červenec 2013, Brno: Československá napoleonská společnost, s. 8–11. ISSN 1213-6999.

HOCHEL, Marian: Kniha „Bojiště bitvy tří císařů u Slavkova“ podruhé uvedena na knižní trh. In: Bulletin ČSNS, 48 / březen 2011, Brno: Československá napoleonská společnost, s. 6–7. ISSN 1213-6999.

HOCHEL, Marian – GRULICHOVÁ, Helena – WECKER, Michaela: Krása fotografie napoleonských bojišť. In: Bulletin ČSNS, 48 / březen 2011, Brno: Československá napoleonská společnost, s. 8–12. ISSN 1213-6999.

HOCHEL, Marian: Po stopách napoleonských válek v historickém Prešpurku. In: Bulletin ČSNS, 47 / listopad 2010, Brno: Československá napoleonská společnost, s. 4–10. ISSN 1213-6999.

HOCHEL, Marian: Jubilejní výstava „Napoleons Hochzeit“, Wagenburg - Zámek Schönbrunn. In: Bulletin ČSNS, 46 / srpen 2010, Brno: Československá napoleonská společnost, s. 30. ISSN 1213-6999.

HOCHEL, Marian: Nová kniha „Bojiště bitvy tří císařů“ úspěšně pokřtěna. In: Bulletin ČSNS, 45 / duben 2010, Brno: Československá napoleonská společnost, s. 12–18. ISSN 1213-6999.

HOCHEL, Marian: Vzpomínka na Montreal - VII. Mezinárodní napoleonský kongres, 8.–12. červen 2009, Kanada. In: Bulletin ČSNS, 44 / prosinec 2009, Brno: Československá napoleonská společnost, s. 7–14. ISSN 1213-6999.

HOCHEL, Marian: Co nového v napoleonice? In: Bulletin ČSNS, 40 / srpen 2008. Brno: Československá napoleonská společnost, s. 36–40. ISSN 1213-6999.

 

Odborné korektury:

HAYTHORNTHWAITE, Philip: Ruská armáda za napoleonských válek 1799–1814, Brno: Computer Press, 2009, 104 stran, ISBN: 978-80-251-2690-5.

Výstavy:

HOCHEL, Marian – KLAPETKOVÁ, Olga –LUKÁŠOVÁ, Eva – PAVÚK, Peter –VACINOVÁ, Lenka: Okouzleni antikou – nová stálá expozice odlitků antických soch ze sbírek Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Státním zámku Duchcov, od 3. června 2016. Tematické celky: Svět antiky a svět barokního zámku, Památky antiky a historie sběratelství, Zámecké divadlo a antické inspirace, Antický svět a Grands Tours. Národní památkový ústav – Ústav pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Spoluautor scénáře expozice, kurátor, člen realizačního týmu expozice.

HOCHEL, Marian: Třináctá komnata Napoleonova. Výstava ze sbírek NPÚ a partnerských organizací u příležitosti 200. výročí bitvy u Chlumce a napoleonských válek v severních Čechách, 23. srpen – 28. říjen 2013, Galerie Giacomo, Státní zámek Duchcov, kurátor výstavy.

HOCHEL, Marian: Hospital, Duchcov, důvěrné / Ve věci Reiner – freska. Výstava k 30. výročí kolaudace pavilonu pro Reinerovu fresku, od 1. června 2012 dosud, Státní zámek Duchcov, kurátor výstavy.

Ohlasy publikací (citace):

DOBALOVÁ, Sylva: Duchcov: barokní zahrada, barokní krajina? In: Zprávy památkové péče 2017/77, č. 1–2, s. 4, 8. ISSN: 1210-5538.

BUREŠ, Jiří: Duchcov po druhé světové válce. In: WOLF, Jiří a kol.: Duchcov. Historie / kultura / lidé. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013, s. 371, ISBN 978-80-7422-256-5.

PREISS, Pavel: Václav Vavřinec Reiner, díl 1–2. Praha: Academia – Národní galerie v Praze, 2013, s. 575, 993; ISBN 978-80-200-2180-9, ISBN 978-80-7035-524-4.

Aktualizováno Čtvrtek, 30 Listopad 2017 20:33  

hledat