Ústav historických věd

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

PhDr. Petr Vojtal

Email Tisk PDF

Vědecké zaměření: dějiny umění

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Telefon: +420 553 684 438

Pracoviště: Ústav historických věd

 

Životopis:

1980

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor dějiny umění - historie

1984

doktorát filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně

 

Přehled praxe:

1982-1983

Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě, památkářská praxe v okresech Opava, Šumperk a Přerov, metodik tzv. instalovaných objektů.

1983-1994

Slezské muzeum v Opavě, uměleckohistorické pracoviště, historik umění, kurátor sbírek uměleckého řemesla.

1994-dosud

Slezská univerzita v Opavě


Redakční rady:

 • Redakční rada muzea v Bruntále
 • Výkonný redaktor Sborníku bruntálského muzea

Odborné komise:

 • Člen komisí pro nákup sbírek ve Slezském zemském muzeu v Opavě, v Bruntále, v Krnově
 • Člen Regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památku, Národní památkový ústav, územní pracoviště v Ostravě
 • Člen Komise pro posuzování předmětů mimořádné kulturní hodnoty, Ministerstvo kultury ČR
 • Člen hodnotící Komise pro implementaci finančních mechanismů EHP/Norsko pro ČR
 • Člen Muzejní vědecké rady Muzea Novojičínska v Novém Jičíně
 • Člen Rady Slezského zemského muzea v Opavě
 • Člen Poradního sboru pro otázky muzejnictví, ministerstvo kultury ČR

Studijní pobyty na zahraničních univerzitách:

 • Univerzita Mateja Béla, Banská Štiavnica, 1998, 2000
 • Universytet Wrocławski, Wrocław, 2004, 2006
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruň, 2007

Realizované projekty:

Projekt analýzy návštěvnické percepce stálých expozic Židovského muzea v Praze, muzeologicko-sociologický výzkum. Řešitel Petr Vojtal, spoluřešitel Jana Žáčková. Příprava 2004, reaalizace výzkumu a závěrečná zpráva 2005.

Modulární systém studijních programů na vysokých školách v Moravskoslezském kraji a jeho realizace. Projekt modulu Muzejnictví. Výuka e-learningem pro VŠB – TU Ostrava, Hornicko – geologická fakulta. CZ.04.1.03/3.2.15.2./0250. Řešitel Petr Vojtal, 2006-2007, realizace ve výuce 2007-2008.

Inovace studijního oboru B-7105 Historické vědy. Slezská univerzita v Opavě, projekt v rámci ESF, Vzděláním ke konkurenceschopnosti, CZ.1.07/2.2.00/15.0175. Hlavní manažer projektu a lektor Petr Vojtal, projekt realizován v letech 2011-2012, nyní ve fázi udržitelnosti.

Externí odborné působení:

Ostravská univerzita, Muzeum v Bruntále, Regionální muzeum v Kopřivnici, Městské muzeum v Krnově, Slezské zemské muzeum v Opavě.

 

Výběrová bibliografie

Samostatné tisky a publikace:

Vojtal, P. - Schenková, M.: Secesní plakát a užité umění. Třebíč 1986. 20 str.

Vojtal, P.: Pavel Herynek, šperky. Opava 1986, 3 str.

Vojtal, P.: Umělecký kovář Karl Bergmann. Opava 1987, 3 str.

Vojtal, P.: Vídeňský porcelán. Opava 1988, 3 str.

Vojtal, P.: Dámská galanterie, módní drobnosti a doplňky minulých staletí. Hradec nad Moravicí - Opava 1988, 8 str.

Vojtal, P.: Wiedeňska porcelana. Bytom 1988, 15 str.

Vojtal, P.: Keramická tvorba Slezska a severní Moravy. Opava 1990, 35 str.

Vojtal, P. /spoluautor/: Ostravsko, Opavsko. Praha 1990, 180 str.

Seifertová, H. a kol.: Georg Flegel. Zátiší. Praha 1994. (2 katalogová hesla).

Vojtal, P.: Porcelán, kamenina a fajáns v uměleckohistorických sbírkách Muzea v Bruntále. Bruntál 1997, 103 str.

Vojtal, P. /spoluautor/: Oberschlesische Kostbarkeiten. Dülmen 1998, 164 str., 26 katalogových hesel.

Vojtal, P.: Kulturní památky na Opavsku. Opava 1998, 17 str.

Vojtal, P.: Cín v historických sbírkách Muzea v Bruntále. Bruntál 1999, 55 str.

Vojtal, P.: Tereza Kronesová ze sbírek Muzea v Bruntále. Bruntál 2001, 47 str.

Vojtal, P. - Medková, M. - Jirásek, Z.: Kniha o Opavě. Opava 2001, s. 22 – 50.

Vojtal, P. - Medková, M. - Jirásek, Z.: Die Stadt Opava. Opava 2001, s. 22 – 50.

Vojtal, P. - Medková, M. - Jirásek, Z.: Book on Opava. Opava 2001, s. 22 – 50.

Vojtal, P.-Mika, N.: Euroregion Silesia. Mapa, textová část. Opava 2001

Foltýn, D. a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha 2005. (hesla Boromejky Vidnava, Boromejky Mnichov u Vrbna, Petrini v Bruntále).

Kol.: Hrabyně, Kravaře 2007. Kapitoly Hrabyňské zámecké muzeum a Zapomenuté obrazy, s. 31 – 33.

Vojtal, P.: - Gebauer, J.: Nej – architektura (Opavy). Opava 2007, 24 str.

 

Články a studie:

Vojtal, P.: Památkově chráněné objekty v areálu raduňského zámku. Sborník památkové péče v Severomoravském kraji, Ostrava 1986, str. 169-178 .

Vojtal, P.: Neznámé dílo Františka Biely. Časopis Slezského muzea v Opavě, 1986.

Vojtal, P.: Přehled uměleckohistorických sbírek I. Slezské muzeum v Opavě, Ostravské muzeum. Metodický zpravodaj pro vlastivědu v Severomoravském kraji 9, Opava 1986.

Vojtal, P.: Práce opavských kovářů ve sbírkách Slezského muzea. Zpravodaj památkové péče a ochrany přírody, Přerov 1986, s. 24-26.

Vojtal, P.: Slezské muzeum v Opavě v zimě 1986/87. Umění a řemesla, 1987, č. 3, s. 66-67

Vojtal, P.: K osudu erbovní desky Renardů na zámku v Deštném. Vlastivědné listy 1, 1989, 3 str.

Vojtal, P.: Tragédie štítinské tvrze. Vlastivědné listy 1, 1993, s. 28-30.

Vojtal, P.: Jak vypadal tzv. antický templ v Opavě. Vlastivědné listy 2, 1993, s. 38.

Vojtal, P.: Neobvyklá dětská hračka z počátku 18. století. Vlastivědné listy 2, 1993, s. 39.

Vojtal,P.: Výsledky průzkumu zámku v Dolních Životicích. Sborník Památkového ústavu v Ostravě. Ostrava 1994, 3 str.

Vojtal, P.: Objev původní barevnosti fasád na objektu Zemského archivu v Opavě. Sborník památkového ústavu v Ostravě, Ostrava 1994, 1 str.

Vojtal, P.: K pracím krnovských cínařů.Vlastivědné listy 1, Opava 1994, s. 40-41.

Vojtal, P.: Zámek v Deštném. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opavinesis, č. 2, Opava 1995, str. 171-177.

Vojtal, P.: Výstava pluku "Der Kaiser" v Opavě r. 1918. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, č. 3, Opava 1997, str. 254-260.

Vojtal, P.: Cenný zisk bruntálského muzea. Vlastivědné listy 2, Opava 1997, 1 str.

Vojtal, P.: K hranickým fajánsím. Vlastivědné listy 2, Opava 1997, 1 str.

Vojtal, P.: K regotizaci proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Opava, sborník k dějinám města, Opava 1998, s. 109-115.

Vojtal, P.: Portrétní galerie starostů Opavy v bruntálských sbírkách. Sborník bruntálského muzea. Bruntál 1998, s. 22-26.

Vojtal, P.: Miscellanea ke stavebně historickému vývoji zámku v Dolních Životicích. Výroční zpráva Památkového ústavu v Ostravě, Ostrava 1998, s. 73-75.

Vojtal, P. - Šopák, P.: Opava jako barokní rezidenční město. Opava, sborník k dějinám města, Opava 1998, s. 71-75.

Vojtal, P.: Cechovní cín bruntálských pláteníků. Vlastivědné listy 2, Opava 1998, s. 29-30.

Vojtal, P.: Sochařský fragment ze Slezských Rudoltic. Sborník Muzea v Bruntále, Bruntál 1999, s. 69-72.

Vojtal, P.: Tři nebo šest zámků? Raduň - Bravantice - Studénka. .Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, č. 4, Opava 1999, s. 49-54.

Vojtal, P.: PhDr. Eva Klimešová. Acta historica et museologica Universitatis Silesanae Opaviensis, č. 4, Opava 1999, s. 156-158.

Vojtal, P.: PhDr. Karel Boženek. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, č. 4, Opava 1999, s. 164-167.

Vojtal, P. - Niesner, T.: Klippelův sloup v Bruntále. Vlastivědné listy 1 - 2, Opava 1999, s. 54-56.

Vojtal. P.: K historické ikonografii slezských zámků. Výroční zpráva Památkového ústavu v Ostravě. Ostrava 2000, s. 66-68.

Vojtal, P. - Hergethová, K.: Zámečnická dílna Františka Stošenovského v Opavě. Opava, sborník k dějinám města II. Opava 2000, s. 77-84.

Vojtal, P.: Nejstarší hmotný pramen k dějinám opavského cínařství. Opava, sborník k dějinám města II. Opava 2000, s. 43-44.

Vojtal, P.: Veduty Reinholda Völkela. Sborník bruntálského muzea. Bruntál 2000, s. 59 - 67.

Vojtal, P.: Poznámka k portrétní galerii opavských starostů. Sborník bruntálského muzea. Bruntál 2000, s. 68.

Vojtal, P.- Janák, V.-Gawrecki, D.: Deset let Ústavu historie a muzeologie. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, č. 5, Opava 2003, s. 5-28.

Vojtal, P.. Klasicismus zámku ve Štemplovci. Výroční zpráva památkového ústavu v Ostravě. Ostrava 2001, s. 85-88.

Vojtal, P. - Šetková, L.: Zámecké muzeum v Hrabyni. Vlastivědné listy 1, Opava 2001, s. 16-17.

Vojtal, P.: Bruntálské Petrinum. Sborník bruntálského muzea. Bruntál 2001, s. 60-63.

Vojtal, P.: Vídeňská herečka a Bruntál. Vlastivědné listy 2, Opava 2002, s. 37-38.

Vojtal,P. - Niesner, T.: Velká a malá výročí bruntálského muzea. Sborník bruntálského muzea. Bruntál 2002, s. 3-12.

Vojtal, P.. Hacknerovská variace na pomezí Moravy a Slezska. Pro arte, sborník k poctě Ivo Hlobila. Praha 2002, s. 329-332.

Vojtal, P. - Dittertová, E.: Central European ICOM /CEICOM) Annual Conference 2002, Leipzig 1/2 July 2002. Věstník AMG 4-5 2002. s. 16-17.

Vojtal, P.: Actual expresion means of museum presentation. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, č. 6, Opava 2003, s. 63-65.

Vojtal, P.: Muzeologie včera, dnes a zítra. In: Sborník konference Muzeum a změna/Museum and Change, Praha 2003, s. 160-162.

Vojtal, P.: Rozšíření kolekce vedut Reinholda Völkela. In: Sborník bruntálského muzea, Bruntál 2004, s. 82-85.

Vojtal, P.: - Cepek, J.: Ze vzpomínek příslušníků Stráže obrany státu na rok 1938. In: Sborník bruntálského muzea, Bruntál 2005, s. 19-41.

Vojtal, P. – Hergethová, K – Kostrhounová, V.: Vlastníci svobodného dvora v Razové na portrétech ve sbírkách Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea, Bruntál 2006, s. 3 – 14.

Vojtal, P.: K historii Milotic nad Opavou. In: Sborník bruntálského muzea, Bruntál 2006, s.107 - 108.

Vojtal, P.: Bibliografie Sborníku bruntálského muzea 1998-2007. In Sborník bruntálského muzea 2007, s. 103-109.

Vojtal, P: Centum anni a museo condita. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky 4, 2007, s. 4.

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Vojtal, P.: Miscelanea k regionální literatuře. In: Sborník bruntálského muzea 2008, s. 79-83.

Vojtal, P.: PhDr. Tomáš Niesner. Sborník bruntálského muzea 2008, s. 84-87.

Vojtal, P.: Sovinecký pohár. Vlastivědné listy 1, Opava 2009, s. 22-23.

Vojtal, P.: Z aktivit soukromých sběratelů – dva nesourodé katalogy z pomezí Valašska a Lašska. Časopis Slezského zemského muzea, série B, ročník 58, č. 2 2009, s. 190-192.

Vojtal, P. - Málková, K.: Manýristický kabinet ze sbírek Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea 2009, s. 3-8.

Vojtal, P.: Doc. PhDr. Karel Boženek, Ph.D. Muzeolog, muzikolog a muzejník. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, ročník 47, č. 2 2009, s. 53.

VOJTAL, P. Skromné umění. In: Slezské kořeny, Krnov 2012, s. 37-40.

VOJTAL, P. Život slezského sondelinga. In: Sborník bruntálského muzea 2012, s. 81-82.

VOJTAL, P. - NIESNER, T. Kateřina Košnovská-Járková. In: Sborník bruntálského muzea 2012,
s. 89-91.

VOJTAL, P. - CEPEK, J. Neznámý bruntálský sborník. In: Sborník bruntálského muzea 2013, s. 83-99.

VOJTAL, P. Promarněná příležitost. In: Sborník bruntálského muzea 2013, s. 115-118.

VOJTAL, P. - NIESNER, T. Jindřich Gola. In: Sborník bruntálského muzea 2013, s. 119-120.

Lektorované knihy:

Beneš, J.: Základy muzeologie, Opava 1997.

Blucha, V.: Krnov, město mezi dvěma řekami. Krnov 2007.

Čapka, V. – Niesner, T.: Hrad Sovinec. Bruntál 2007.

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Čapka, V. - Niesner, T. Bruntál - Proměny. Bruntál 2008.

Boženek. K. Arnošt Rychlý a jeho bezručovské inspirace. Opava 2008.

Svobodová, I.: Lesnická sbírka Muzea v Bruntále. Bruntál 2009.

KOLÁŘOVÁ, E.: Příběh raduňského zámku. Kroměříž 2015.

 

Výstavy - výběr /libreta, scénáře, realizace/:

Pavel Herynek - šperky, Slezské muzeum v Opavě 1986.

Secesní plakát a užité umění, Západomoravské muzeum v Třebíči 1986.

Umělecký kovář Karl Bergmann, Slezské muzeum v Opavě 1987.

Vídeňský porcelán, Slezské muzeum v Opavě 1988.

Dámská galanterie, módní drobnosti a doplňky tří staletí, zámek Hradec nad Moravicí 1988.

Wiedeńska porcelana, Museum Górnośłąskie w Bytomiu, Polsko, 1989.

Keramická tvorba severní Moravy a Slezska, Slezské zemské muzeum v Opavě 1990.

Plakat i sztuka użytkowa secesji, Muzeum w Sosnowcu, Polsko, 1990.

Kilo hlíny, Slezské zemské muzeum v Opavě 1991.

Slezský cín, Slezské zemské muzeum v Opavě 1992.

Keramika a porcelán 19. století, Muzeum v Bruntále 1995.

Hodiny ze sbírek Muzea v Bruntále, Muzeum v Bruntále 1995 - 1996.

Sklo 19. století, Muzeum v Bruntále 1996.

Cín, Muzeum v Bruntále 1998.

Vzpomínky na Vídeň, Muzeum v Bruntále 2001.

Deset let Slezské univerzity v Opavě, Slezské zemské muzeum v Opavě 2001.

Slezsko ve vedutách 19. století. Muzeum v Bruntále 2002.

Nakladatelství W. Krommer a bruntálské noviny. Od nacionalismu k nacismu. Muzeum v Bruntále 2004 (spoluautor s K. Hergethovou).

 

Expozice /libreta, scénáře, realizace/:

Užité umění 19. a 20. století, podíl na expozicích Slezského muzea v Opavě, 1983 - 1988.

Portrét 19. století, Muzeum v Bruntále, od roku 2000.

Historický cín, hrad Sovinec, od roku 2001.

Tereza Kronesová, Muzeum v Bruntále, od roku 2002.

Expozice muzea ŽDB Bohumín, od r. 2004 (s L. Krausem).

Aktualizováno Úterý, 08 Březen 2016 12:03  

hledat