Ústav historických věd

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

PhDr. Dalibor Prix, CSc.

Email Tisk PDF

Vědecké zaměření: dějiny umění

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Telefon: 221 183 504, 553 684 475

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Vzdělání:

1980 - 1984: FF UK Praha (1989 - PhDr.)

1985 - 1988: ÚTDU ČSAV Praha, interní aspirantura (1993 – CSc.)

Výběrová bibliografie:

1988

 • Středověký kostel sv. Jiří v Lubojatech, okres Nový Jičín. Časopis Slezského muzea, série B – vědy historické, roč. 37, 1988, s. 51-61.

1989

 • Středověký kostel Navštívení Panny Marie v Deštném, okres Opava. Časopis Slezského muzea, série B, roč. 38, 1989, s. 155-163.

1990

 • Středověký kostel sv. Petra a Pavla v Opavě-Jaktaři. Časopis Slezského muzea, série B, roč. 39, 1990, s. 112-122.
 • Kostel sv. Marie Magdalény v Osoblaze do konce středověku. Umění roč. XXXVIII, 1990, s. 254-265.
 • Poznámky k rekonstrukci původní podoby kaple sv. Kříže v Opavě-Kateřinkách. Umění roč. XXXVIII, 1990, s. 335-337.

1991

 • (s Pavlem Kouřilem) Kostel sv. Jiří v Pelhřimovech, okr. Bruntál. Časopis Slezského zemského muzea, série B, roč. 40, 1991, s. 1-8.
 • Stavební vývoj kostelů Nanebevzetí Panny Marie (dříve sv. Václava) v Bruntále a Zvěstování Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu ve středověku. Časopis Slezského zemského muzea, série B, roč. 40, 1991, s. 110-132.

1992

 • Středověký kostel sv. Kateřiny v Opavě-Kateřinkách. Časopis Slezského zemského muzea, série B, roč. 41, 1992, s. 108-118.
 • Poznámky ke středověké architektuře kostela sv. Kříže (původně Panny Marie) v Karviné 1 - Fryštátě. Časopis Slezského zemského muzea, série B, roč. 41, 1992, s. 210-223.
 • (s Jiřím Varhaníkem a Janem Zavřelem) K počátkům kostela sv. Martina v Praze 6 - Řepích. Zprávy památkové péče 8, 1992, s. 7-16.

1993

 • Příspěvek ke středověkým dějinám minoritského kláštera v Krnově. Časopis Slezského zemského muzea, série B, roč. 42, 1993, s. 97-110.
 • (se Zuzanou Všetečkovou) Středověký kostel sv. Bartoloměje v Praze 9-Kyjích do počátku husitských válek. Umění roč. XLI, 1993, s. 231-258.

1994

 • Příspěvek k historii kostela sv. Kateřiny a zaniklé vsi Tamovice, okres Nový Jičín. Časopis Slezského zemského muzea, série B, roč. 43, 1994, s. 97-116.
 • Páni z Krnova a Lobenštejna na středověkém Opavsku. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, řada C 1/1994. Opava 1995, s. 43-58.

1995

 • (s Pavlem Kouřilem), Drobné středověké opevnění v Bílé. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, řada C 2/1995. Opava 1995, s. 46-58.
 • Výsledky stavebně historického průzkumu kaple sv. Kříže v Opavě-Kateřinkách. Průzkumy památek II/1995, s. 59-65.

1996

 • Průzkum kostela sv. Bartoloměje v Malých Heralticích a jeho výsledky. Průzkumy památek II/1996, s. 126-135.
 • Kaple sv. Kříže v Opavě-Kateřinkách a její vztah k slezské architektuře ve druhé polovině 14. století. Časopis Slezského zemského muzea, série B, roč. 45, 1996, s. 193-213.

1997

 • Vévoda Václav I. Opavský. Příspěvek k dějinám Opavského vévodství počátkem poslední čtvrtiny 14. století. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 3/1997. Opava 1997, s. 54-89.
 • (s Pavlem Kouřilem a Martinem Wihodou) Městské hrady v českém Slezsku. Archaeologia historica 22/97, 1997, s. 249-272.

1998

 • (s Pavlem Kouřilem a Martinem Wihodou) Středověké fortifikace a „Jesenická stezka“ v údolí Černé Opavy. Archaelogia historica 23/98, 1998, s. 111-131.
 • Počátky a rozvoj minoritského kláštera v Opavě ve středověku. Opava. Sborník k dějinám města 1. Opava 1998, s. 39-62.
 • Vývoj církevní organizace na Opavsku do poloviny 14. století – Stav a úkoly výzkumu. Slezsko v dějinách českého státu. Sborník příspěvků z vědecké konference k 50. výročí Slezského ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. Opava 1998, s. 88-100.
 • Barokní kostel sv. Kateřiny v Sosnové. Na okraj poznání díla krnovské stavitelské rodiny Gansů. Časopis Slezského zemského muzea, série B, roč. 47, 1998, s. 108-121.

1999

 • Gotická přestavba kostela Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu. Umění XLVII, 1999, s. 3-17.
 • Nástin vývoje architektury české části Slezska 1400–1550. Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. IV. Opava. Ed. Kaliopi Chamonikola, Brno 1999, s. 15-30.
 • Středověký kostel sv. archanděla Michaela v Hrozové. Sborník bruntálského muzea 1999, s. 5-31.
 • Vévoda Václav II. Opavský. Ve stínu otce, husitů a bezvládí. Časopis Slezského zemského muzea, série B, roč. 48, 1999, s. 152-223.

2000

 • (s Pavlem Kouřilem a Martinem Wihodou) Hrady českého Slezska. Brno – Opava 2000.
 • (s Michalem Zezulou) Archeologický výzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Branticích, okr. Bruntál. Archaeologia historica 25/2000, 2000, s. 279-305.
 • (s Pavlem Šopákem, Marií Schenkovou a Markétou Ondruškovou) Opava. Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Církevní památky sv. 27. Velehrad 2000.
 • Středověký kostel Panny Marie v Bohuchvalovách (dnes sv. Matouše v Boguchwałowie, Polsko). Příspěvek k poznání moravských vlivů v architektuře moravsko-slezského pomezí ve 14. a na prahu 15. století. Časopis Slezského zemského muzea, série B, roč. 49, 2000, s. 1-26.
 • Výsady brumovického volenství (Příspěvek k diplomatáři moravského markrabího Prokopa na pozadí mocensko-politických proměn moravsko-slezského pomezí koncem 14. století). Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. Sborník k 10. výročí ÚHM 5/2000, Opava 2000, s. 181-192.

2001

 • (s Martinem Wihodou) „...allir unser getrawen burger...“ Hlubčice jako mocenský nástroj přemyslovské dynastie. Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické, roč. 50, 2001, s. 193-204.

2002

 • Moravská, slezská nebo jiná středověká architektura v regionech českého Slezska? Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. I. Úvodní svazek. Eds. Ivo Hlobil – Marek Perůtka, Olomouc 2002, s. 111-121.
 • (s Michalem Zezulou) Záchranný archeologický výzkum a stavebně historický průzkum minoritského kláštera v Opavě. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999–2000. Archeologické výzkumy v Horním Slezsku a na jeho pomezí v letech 1999–2000. Katowice 2002, s. 303-315.
 • (s Hanou Dvorskou) Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Andělské Hoře (okr. Bruntál) a jeho renesanční podoba. Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila. Praha 2002, s. 271-282.
 • (s Hanou Dvorskou) Renesanční kostel Narození Panny Marie v Radkově (okres Opava) a jeho rokoková přestavba. Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické, roč. 51, 2002, s. 1-27.
 • Pozapomenutá památka. Kostel sv. Mikuláše v Horních Životicích. Sborník bruntálského muzea 2002, s. 45-65.
 • (s Michalem Zezulou) Archeologický výzkum a stavebně historický průzkum minoritského kláštera v Opavě v roce 2000. Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české konané ve dnech 24.–25. května 2001 v Třebíči. Disputationes Moravicae 3. Brno 2002, s. 275-294.
 • The Parish Church of the Virgin Mary in Głubczyce and its position in relation to the development of the aisled hall-church in Czech, Moravian and Silesian architecture of the 13th century. Biuletyn historii sztuki LXIV/1-4, 2002, s. 9-31.

2003

 • Kostel sv. Vavřince ve Štáblovicích. Historie objektu (1603–2003). Opava 2003.
 • (s Michalem Zezulou) Středověké osídlení Bohušova (okr. Bruntál) a počátky kostela sv. Martina. Archaeologia historica 28/03, 2003, s. 433-460.
 • (se Zuzanou Všetečkovou) Nově odkryté nástěnné malby v domě čp. 458/I U zlaté lilie na Starém Městě v Praze. Umění LI, 2003, s. 510-517.
 • Středověký městský kostel Panny Marie v Hlubčicích. Průzkumy památek X-2/2003, s. 3-62.
 • Slezskoostravský donátor. K identifikaci klečícího rytíře na gotickém obraze Madony ze Slezské Ostravy. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 6/2003, s. 142-170.
 • O klenbě bývalé kaple Panny Marie při trojlodí městského kostela v Opavě. Na okraj poznání klenební reformy ve 14. století ve střední Evropě. Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické, roč. 52, 2003, s. 14-57.
 • Kostel sv. Hedviky v Supíkovicích. Renesanční architektura rámcem kutzerovské kreace. Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické, roč. 52, 2003, s. 193-210.

2005

 • (s Pavlem Kouřilem a Martinem Wihodou), Středověké opevnění v Adolfovicích na Jesenicku. Archaeologia historica 30/05, 2005, s. 199–226.

2006

 • (se Zuzanou Všetečkovou), Ohlas levočských moralit v Kostele sv. Benedikta v Kostelci u Krnova. Galéria – Ročenka SNG 2004–2005, Bratislava 2006, s. 109–121.
 • (s Pavlem Kouřilem a Martinem Wihodou), Středověké opevnění v Ondřejovicích, okres Jeseník. Archaeologia historica 31/06, s. 215–234.
 • (s MarkemKieconěm a Michalem Zezulou), Měšťanské domy čp. 30 a 31 v Horním Benešově. Výsledky stavebněhistorického průzkumu a archeologického výzkumu. Průzkumy památek XIII/2, 2006, s. 53–90.
 • Karel Müller – Rudolf Žáček a kol., Opava. Historie, kultura, lidé. Dějiny slezských měst. Dějiny českých, moravských a slezských měst. Praha 2006, s. 57–95, 339–412 (člen kolektivu autorů).

2007

 • O slezsko-českých vztazích ve středověké architektuře doby lucemburské, in: Slezsko. Perla v České koruně. Historie. Kultura. Umění (eds. Mateusz Kapustka – Jan Klípa – Andrzej Kozieł – Piotr Oszczanowski – Vít Vlnas). Praha 2007, s. 149–172.
 • Związki śląsko-czeskie w architekturze średniowiecznej w okresie panowania Luksemburgów, in: Śląsk. Perła w Koronie Czeskiej. Historia. Kultura. Sztuka (red. Mateusz Kapustka – Jan Klípa – Andrzej Kozieł – Piotr Oszczanowski – Vít Vlnas). Praha 2007, s. 149–172.
 • Silesian-Bohemian relations in the medieval Architecture of the Luxembourg period, in: Silesia. A Pearl in the Bohemian Crown. History. Culture. Art (eds. Mateusz Kapustka – Jan Klípa – Andrzej Kozieł – Piotr Oszczanowski – Vít Vlnas). Praha 2007, s. 149–172.
 • Zu den schlesisch-böhmischen Beziehungen in der Mittelalterlichen Architektur der Luxemburgerzeit, in: Schlesien. Die Perle in der Krone Böhmens. Geschichte. Kultur. Kunst (Hrsg. Mateusz Kapustka – Jan Klípa – Andrzej Kozieł – Piotr Oszczanowski – Vít Vlnas). Praha 2007, s. 149–172.
 • (s Pavlem Kouřilem, Petrem Kováčikem a Martinem Wihodou), Tvrz a město Jeseník ve středověku. Archaeologia historica 32/2007, s. 239–268.
 • (se Zuzanou Všetečkovou), Nástěnné malby v kostele Všech svatých v Małujowicích a jejich vztah k malířství 14. století v Čechách, in: Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki. Materiały konferencji naukowej dedykowane Profesorowi Janowi Wrabecowi. Wrocław 2007, s. 77–97.

2008

 • Zemské desky krnovské. Svazek I. 1403–1522. Opava 2008.
 • (s Pavlem Kouřilem), Drobná středověká opevnění ve Skorošicích u Javorníku. Archaeologia historica 33/2008, s. 169–183.
 • Glosy k periodizaci dějin středověkého umění ve Slezsku, in: K periodizaci dějin Slezska. (Sborník z pracovního zasedání v Opavě 11.–12. prosince 2007.) (ed. Dan Gawrecki). Opava 2008, s. 69–73.

2009

 • O kostele sv. Benedikta, in: Kostel sv. Benedikta v Krnově-Kostelci (ed. Dalibor Prix). Ostrava 2009, s. 11–128.
 • Marginálie k „evropské dimenzi uměleckého vývoje Slezska“ ve středověku, in: Zdeněk Jirásek a kol., Evropská dimenze slezských dějin. Opava 2009, s. 115–126.
 • (s Jiřím Roháčkem), Epigrafický kontext arabských číslic. Epigraphica & sepulcralia II. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., v letech 2006–2007 (ed. Jiří Roháček). Praha 2009, s. 195–213.
 • (se Zuzanou Všetečkovou), Nástěnné malby v kapli sv. Prokopa v Praskolesích u Hořovic. Umění LVII, 2009, s. 326–348.
 • Jindřich Zdík – stavebník, in: Jindřich Zdík (1126–1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy (ed. Jana Hrbáčová). Olomouc 2009, s. 29–54.
 • Hlava první. 796–1310, in: Klára Benešovská – Petr Kratochvíl (ed.) – Ivan P. Muchka – Taťána Petrasová – Dalibor Prix – Rostislav Švácha, Architektura. Velké dějiny zemí Koruny české. Tématická řada. Praha – Litomyšl 2009, s. 7–104.
 • Umělecká topografie ve Slezsku (historie a perspektivy). Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické 58, 2009, s. 263–269.

2010

 • Vyšší Brod a Naumburg, in: Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc. (ed. Milada Studničková). Praha 2010, s. 268–283.
 • Středověký kostel Panny Marie (dnes Božího těla) ve Staré Červené Vodě, in: X. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. Historický seminář na téma Jesenicko v kontextu vývoje slezské a moravské architektury. Sborník referátů. (ed. Květoslav Growka). Jeseník 2010, s. 9–25.

2011

 • Dlouhý presbytář kostela v Žárech. K sakrální architektuře moravsko-slezského pomezí kolem roku 1300. Opava 2011 (372 stran, 164 vyobrazení, jmenný a místní rejstřík, anglické resumé).
 • Architektura moravsko-slezského pomezí v první polovině 14. století, in: Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského (ed. David Majer). Ostrava 2011, s. 159–205. Kostel sv. Martina do konce 18. století, in: Kostel sv. Martina v Bohušově (eds. Petr Kozák – Dalibor Prix – Michal Zezula). Bohušov – Ostrava 2011, s. 85–200.
 • (s Michalem Zezulou), Středověké osídlení Bohušova, in: Kostel sv. Martina v Bohušově (eds. Petr Kozák – Dalibor Prix – Michal Zezula). Bohušov – Ostrava 2011, s. 55–84.
 • Bohušov. Kostel sv. Martina. Bohušov – Ostrava 2011.
 • (s Pavlem Kouřilem), Drobné středověké opevnění v Hradci, okr. Jeseník. Archaeologia historica 36/1, 2011, s. 165–176.
 • Středověký kostel Narození Panny Marie v Holubicích, in: Zuzana Všetečková – Vladimír Czumalo – Dalibor Prix, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holubicích. Holubice 2011 (nestránkováno, s. 7–47).

2012

 • Středověká kaple sv. Marie Magdalény při klášteře minoritů v Krnově, in: Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka (eds. Ivo Hlobil – Daniela Rywiková). Ostrava 2012, s. 137–179.
 • Transformace a inovace: presbytář městského kostela Panny Marie v Uničově, in: Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila (eds. Helena Dáňová – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix). Praha 2012, s. 243–264.
 • Kaple hamerníka Kleinnickela, in: Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci (eds. Jiří Doležel – Martin Wihoda). Brno 2012, s. 373–395.
 • Úvod. Stavební vývoj, in: Kostel sv. Michaela. Hrozová (ed. Dagmar Návratová). Hrozová 2012, s. 3–23.
 • Zdeněk Jirásek a kol., Slezsko v dějinách českého státu. I. Od pravěku do roku 1490. Praha 2012 (člen kolektivu autorů).

2013

 • S hradbou za zády – opavské sakrální areály v kontaktu s městským opevněním, in: Opavské hradby (ed. František Kolář). Opava – Ostrava 2013, s. 146–153.
 • První opavští Přemyslovci jako zakladatelé. Slezský sborník. Acta Silesiaca CXI, 2013, s. 165–192.
 • (s Františkem Kolářem, Andreou Kožusznikovou a Romanou Rosovou), Kostel sv. Jiří v Lubojatech ve světle novějších průzkumů. Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické 62, 2013, s. 132–170.

2014

 • Kružbová okna presbytáře městského kostela v Uničově. O cestě jednoho motivu napříč 13. stoletím z Francie na Moravu. Opava 2014 (422 stran, 199 vyobrazení, jmenný a místní rejstřík, německé resumé).
 • Urbanistický vývoj Opavy do roku 1618, in: Hodnoty, které chráníme. 20 let městské památkové zóny Opava (eds. Dalibor Halátek – Kateřina Pelcová – Michal Zezula). Opava – Ostrava 2014, s. 10–15.

2015

 • Magdeburg a Troyes – paralela nebo souvislost?, in: Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské (eds. Jan Chlíbec – Zoë Opačić). Praha 2015, s. 333–354.
 • K architektuře kláštera minoritů v Českém Krumlově ve 14. století, in: Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura (ed. Daniela Rywiková). Český Krumlov – České Budějovice 2015, s. 51–73.
 • Nástin historického vývoje Krnova. 2.1. Počátky města. 2.2. Město ve středověku, in: Krnov – historie, archeologie (eds. František Kolář – Dalibor Prix – Michal Zezula). Ostrava 2015, s. 10–33.
 • Svědectví sakrálních staveb. 4. 5. 3. Klášter minoritů s kostelem Panny Marie ve středověku, in: Krnov – historie, archeologie (eds. František Kolář – Dalibor Prix – Michal Zezula). Ostrava 2015, s. 224–231.
 • Katalog. 5. 8. Architektonické články, in: Krnov – historie, archeologie (eds. František Kolář – Dalibor Prix – Michal Zezula). Ostrava 2015, s. 328–337.
 • (s Františkem Kolářem) Svědectví sakrálních staveb. 4.5.1. Gotický špitál s kostelem sv. Ducha, in: Krnov – historie, archeologie (eds. František Kolář – Dalibor Prix – Michal Zezula). Ostrava 2015, s. 194–201.
 • (s Františkem Kolářem, Romanou Rosovou a Michalem Zezulou) Svědectví sakrálních staveb. 4. 5. 2. Středověký městský kostel sv. Martina, in: Krnov – historie, archeologie (eds. František Kolář – Dalibor Prix – Michal Zezula). Ostrava 2015, s. 202–219.

Ediční činnost:

 • Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila. Praha 2002 (Artefactum).
 • (s Jiřím Roháčkem) Epigraphica & Sepulcralia. I. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2000 až 2004. Praha 2005 (Artefactum).

Spolupráce na lexikografických pracích:

 • Růžena Baťková a kol., Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1). Praha 1998 (člen kolektivu autorů).
 • Ivo Hlobil– Marek Perůtka (eds.), Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. III. Olomoucko. Olomouc 1999 (člen kolektivu autorů).
 • Kaliopi Chamonikola (ed.), Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. IV. Opava. Brno 1999 (člen kolektivu autorů).
 • Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Malá Strana. Praha 1999 (člen kolektivu autorů).
 • Klára Benešovská a kol., Architektura gotická. 10 století architektury 2. Praha 2001 (člen kolektivu autorů).
 • Dušan Foltýn a kol., Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha 2005 (člen kolektivu autorů).
 • Pavel Šopák (ed.), Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. Slezsko: Lidé a země. I. Opava 2011 (člen kolektivu autorů).
 • Pavel Šopák (ed.), Město – zámek – krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku. Slezsko: Lidé a země. II. Opava 2012 (člen kolektivu autorů).
 • Markéta Kouřilová (ed.), Znamení vertikál. Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku. Slezsko: Lidé a země III. Opava 2013 (člen kolektivu autorů).
 • Ilona Matejko-Peterka (ed.), Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války. Slezsko: Lidé a země. V. Opava 2014 (člen kolektivu autorů).

 

Aktualizováno Pondělí, 01 Únor 2016 22:17  

hledat