Ústav historických věd

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

PhDr. Karla Vymětalová, Ph. D.

Email Tisk PDF

Vědecké zaměření: dějiny starověku, latinský jazyk

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Telefon: +420 553 684 438

Pracoviště: Ústav historických věd

Vzdělání:

 • 1976 – 1981
  Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor historie – němčina
 • 1984
  doktorát / PhDr./ z oboru historie
 • 1991 – 1993
  rozšiřovací studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – obor jazyk latinský
 • 1997
  tříměsíční stipendijní pobyt ve Vídni
 • 1998
  doplňovací třísemestrové studium pedagogického minima
 • 2016 - Ph.D. z oboru české a čsl. dějiny

od 2003 odborný asistent pro dějiny starověku a latinského jazyka

Publikační činnost:

 • Vymětalová, K. – Kovářová, S. Dějiny obce Lužice. Olomouc 2002.
 • Vymětalová, K.: Za docentem Stanislavem Sedláčkem. In: AVRIGA – ZJKF, 2003, v tisku.
 • Vymětalová, K.: Stanislav Sedláček – středoškolský učitel /1947 – 1959/. In: Laudatio brevis. Sborník věnovaný doc. PhDr. Stanislavu Sedláčkovi. Olomouc 2004, s. 13-20.
 • Článek Trója aneb co zbylo z homérských hrdinů ve sborníku z konference Antika populárně, 2005, s. 23-37.
 • Bibliografie českých klasických filologů ve výročních zprávách středních škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za léta 1850-1938. Opava, Slezská univerzita 2014.
 • Vivat Latina reserata! Sborník příspěvků ze semináře k dějinám latinského jazyka a moderním způsobům výuky. Opava 31. 1. – 1. 2. 2014. Ed. K. Vymětalová. Opava, Slezská univerzita 2014.
 • Historization of Central Europe. Edd. Z. Jirásek – K. Vymětalová. Opava, Slezská univerzita 2014.
 • Processes of Cultural Exchange in Central Europe in 1800-2000. Edd. J. Knapík – K. Vymětalová. Opava, Slezská univerzita 2014.

Odborné články:

 • O vodovodech města Říma dle spisu Sexta Iulia Frontina. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 3, 2010, s. 13-24.
 • K. Vymětalová – Z. Jirásek: Recepce antiky v středoškolských učebnicích zemí socialistického bloku v 50. a 60. letech 20. století. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 4, 2011, s. 191-229.
 • K. Vymětalová – Z. Jirásek: Klasická studia na německé Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze v letech 1892-1918. Historica Olomucensia 43, 2012, s. 129-162.
 • Kabinet pro studia řecká, římská a latinská a jeho mezinárodní aktivity v padesátých a šedesátých letech 20. století. Historica Olomucensia 45, 2013, s. 217-246.
 • Nihil novi sub sole! In: Vivat Latina reserata! Sborník příspěvků ze semináře k dějinám latinského jazyka a moderním způsobům výuky. Opava 31. 1. – 1. 2. 2014. Ed. K. Vymětalová. Opava, Slezská univerzita 2014, s. 104-110.
 • Více nebo méně latiny? Peripetie odborných diskusí na stránkách dobového tisku o způsobu a obsahu výuky latiny na středních školách rakouské monarchie na přelomu 19. a 20. století. Historica Olomucensia 47, 2014, s. 117-146.
 • The fate of an intellectual in the 1st half of the 20th century (Theodor Hopfner, classical philologist). In: Historization of Central Europe. Edd. Z. Jirásek – K. Vymětalová. Opava, Slezská univerzita 2014, s. 315-334.
 • Výroční zprávy středních škol – peripetie vzniku a vývoje. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 7, 2014, s. 163-182.
 • Jirásek, Zdeněk – Vymětalová, Karla: Vývoj školství ve Slezsku a otázka „slezské identity“. Acta historica Neosolensia Vol. 1-2, XVII, 2014, s. 252-267.
 • Prof. Dr. Franz Hochegger, řádný profesor klasické filologie na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze, ředitel Akademického gymnázia ve Vídni. Historica Olomucensia 49, 2015, s. 73-90.
 • Theodor Hopfner. Classical Philologist at the German University in Prague. Analecta payprologica XXVII, 2015, s. 303-320.
 • Habent sua fata libelli! Osudy knih a knihoven v antice. Historica Olomucensia 51, 2016, s. 13-27.

Recenze a zprávy o literatuře:

 • Jochen Bleicken: Athénská demokracie. Praha 2003. – AVRIGA – ZJKF, v tisku.

Konference:

V České republice:

Konference Antika populárně ve dnech 1.-4.7. 2005 v Praze. Název příspěvku: Trója anebo co zbylo z homérských hrdinů.

2014 – Mezinárodní konference „Klasické jazyky na českých a slovenských univerzitách v 21. století“. Katedra klasické filologie FF UP v Olomouci.

2014 – Mezinárodní kolokvium na ÚHV FPF SU Opava „Klasická filologie a archeologie na českých a slovenských univerzitách v 19. a 20. stol.“

2015 - Mezinárodní kolokvium na ÚHV FPF SU Opava „Historia – memoria vitae. (Učební texty dějepisu a antika – včera, dnes a zítra)“


V zahraničí:

Spolu s doc. M. Gawreckou přednášky v červnu 2005 na Julius Maxmilian-Universität Wűrzburg v rámci programu Socrates.

2015 – Mezinárodní vědecká konference, FF Univerzity Konstantina Filosofa v Nitre, Slovensko.

2016 – Mezinárodní vědecká konference na Katolické univerzitě v Ružomberoku, Slovensko.

2017 – Mezinárodní vědecká konference „Hľadanie počiatkov“ či štúdium staroveku na našich univerzitách. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, Slovensko.

Aktualizováno Pátek, 22 Září 2017 09:12  

hledat