Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Mgr. Hana Miketová

Email Tisk PDF

Vědecké zaměření: dějiny českého středověku

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pracoviště: Ústav historických věd

Vzdělání:

2004 – 2008: bakalářský studijní obor Historie – Muzeologie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě
2008 – 2010: navazující magisterský obor Kulturní dějiny na Slezské univerzitě v Opavě
2010-dosud_ doktorský studijní obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Praxe:

2012-2013: Opavská kulturní organizace (historik-dokumentátor
2016-dosud: Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě, asistent

Bibliografie:

1. Odborné studie
- Itinerář vévody Jana II. Opavsko-Ratibořského jako pramen k fungování pozdně středověké diplomacie, Zpravodaj Historického klubu 20, 2009, s. 62-69.
- Muž se špatnou pověstí. Itinerář vévody Jana II. Opavského a Ratibořského, in: Historie 2008. Sborník prací ze 14. celostátní studentské vědecké konference konané 5. a 6. března 2009 v Hradci Králové, ed. Ondřej FELCMAN, Ústí nad Orlicí 2009, s. 37 -58.
- Poslové, diplomaté, špehové. Politická komunikace mezi Václavem IV. a Vladislavem Jagiellou, in: Historie 2009. Sborník prací z 15. celostátní studentské vědecké konference konané 8. a 9. dubna 2010 v Ústí nad Labem, ed. David TOMÍČEK, Ústí nad Labem 2010, s. 42-64.
- Zprávy o dějinách Ratiboře za vlády Jana II. Opavsko-Ratibořského v účtech města Krakova a Kaziměře, in: Mieszko IV Laskonogiksiążęraciborski i dzielnicowywładcaPolski oraz jegodziedzictwo, ed. Norbert MIKA, Racibórz 2011, s. 87-96.
- Život svaté Hedviky jako pramen k dějinám stravování, in: Korbelářová, Irena a kol., Kulinární kultura Slezska a střední Evropy. Východiska, metody, interdisciplinarita, Opava 2015, s. 43-56.
- Diplomacie a gastronomie. Hornoslezská knížata na krakovském dvoře, in: IX. pardubické bienále. ArsCulinariaEuropaea, Pardubice (v tisku, předpokládané datum vydání na přelomu let 2016/2017).

2. Scénáře muzejních výstav
- Opavský zámek. Příběh neexistující památky (výstava se konala ve dnech 16.11.2012 – 3.3. 2013 v expozici Cesta města, Opavská kulturní organizace)

3. Katalogy výstav
- (s Karlem Müllerem a kol.) Opavský zámek, Opava 2012.
- Slezsko, země pivem oplývající?, in: Opavský pivovar, ed. František Švábenický, Opava 2015, s. 96-99.

4. Recenze

- Czechowicz, Bogusław: Dvě centra v Koruně. Čechy a Slezsko na cestách integrace a rozkolu v kontextu ideologie, politiky a umění (1348-1458), Slezský sborník 110, 2012, s. 280-283.
- Fukala, Radek: Velká válka s křižáky 409-144. Světla a stíny grunwaldského vítězství, Studia mediaevaliaBohemica 4, 2012, s. 293-294.

5. Zprávy o konferencích
- Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české, Acta historicaUniversitatisSilesianaeOpaviensis 3, 2010, s. 279-280.
- Král, který létal. Konference z 26. a 27. května 2011 v Ostravě, Acta historicaUniversitatisSilesianaeOpaviensis 4, 2011, s. 333-334.
- 9. ročník Letní školy medievistických studií, Slezský sborník 110, 2012, s. 312-313.
- Svatá Hedvika – patronka Slezska, Slezský sborník 110, 2012, s. 153-154.
- Procesy kulturní výměny ve střední Evropě 1200-1800,  Slezský sborník 111, 2013, s. 153.

6. Řada propagačních a popularizačních článků

Klenoty z městské historické expozice
- socha sedícího Bolestného Krista, Hláska 2012, č. 4, s. 15.
- oltářní obraz svatého Jana Křtitele a jeho nástavec Křest Krista, Hláska 2012, č. 5, s. 17.
- obraz Nejsvětější srdce Ježíšovo, Hláska 2012, č. 6, s. 17.
- portrét Leopolda Heidericha, Hláska 2012, č. 10, s. 17.
- akvamanile, Hláska 2012, č. 11, s. 17.
- plastický plán opavského zámku, Hláska 2012, č. 12, s. 17.
- historie opavských psích známek, Hláska 2013, č. 6. s. 17.
- 1. pěší pluk Kaiser, Hláska 2013, č. 7-8, s. 17.
- dětské chrastítko, Hláska 2013, č. 9, s. 17.

Aktualizováno Úterý, 15 Listopad 2016 14:58  

hledat