Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Redakční rada

Email Tisk PDF

Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis

Časopis Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis vydávaný a připravovaný pracovníky Ústavu historických věd FPF SU vychází jednou ročně. Svým zaměřením jsou „Acta“ odborným časopisem, jehož obsah tvoří odborné studie, články, recenze a anotace z oblasti historie, kulturní historie, historiografie, dějin umění, filozofie dějin a příbuzných oborů. Mezi přispěvatele patří vedle kmenových pracovníků ÚHV FPF i přední odborníci z celé ČR a Slovenska, což podtrhuje nadregionální charakter časopisu.

Redakční rada

Interní členové
Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (předseda)
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.
Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.
PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.
Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

PhDr. Marian Hochel, PhD

Externí členové
Prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno)
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)
Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR)
Prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (Všeodborový archiv ČMKOS, Praha)
Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
Prof. PaedDr. et PhDr. Jindřich Vybíral, CSc. (Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha)
Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. (Ostravská univerzita, Ostrava)
Doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (Jihočeská univerzita, České Budějovice)
Doc. Mgr. Antonín Kalous, Ph.D., M.A. (Univerzita Palackého, Olomouc)
Dr. Christiane Brenner (CollegiumCarolinum, Mnichov)
Dr. Lucyna Harc (UniwersytetWrocławski, Wrocław)

Redakční kruh
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha)
Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha)
Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. (Metropolitní univerzita, Praha)
Doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (Ostravská univerzita, Ostrava)
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)
PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)
PhDr. Juraj Marušiak, PhD. (Ústav politických vied SAV, Bratislava)
PhDr. Karel Müller (Zemský archiv, Opava)
Dr. Wojciech Dominiak (Muzeum ZiemiPrudnickiej, Prudnik)

 


 

Editorialboard

Silesian University in Opava
Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (chairman)
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Prof. PhDr. Irena Korbelářová Dr.
Prof. PhDr. Dušan Uhlíř CSc.
Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.
PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.
Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

PhDr. Marian Hochel, PhD

Outsideconsultant
Prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (Masaryk University, Brno)
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (Charles University, Praha)
Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Czech AcademyofSciences, Praha)
Prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (Archive Czech-MoravianConfederationofTradeUnions, Praha)
Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. (Charles University, Praha)
Prof. PaedDr. et PhDr. Jindřich Vybíral, CSc. (AcademyofArts, Architecture and Design in Prague)
Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. (University of Ostrava, Ostrava)
Doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (University ofSouth Bohemia in České Budějovice)
Doc. Mgr. Antonín Kalous, Ph.D., M.A. (Palacký University, Olomouc)
Dr. Christiane Brenner (CollegiumCarolinum, München)
Dr. Lucyna Harc (UniwersytetWrocławski, Wrocław)

Redakční kruh
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Charles University, Praha)
Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (Charles University, Praha)
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Czech AcademyofSciences, Praha)
Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. (Czech AcademyofSciences, Praha)
Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. (Metropolitan University, Praha)
Doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (University of Ostrava, Ostrava)
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (Charles University, Praha)
PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. (Matej Bel University, Banská Bystrica)
PhDr. Juraj Marušiak, PhD. (SlovakAcademyofSciences, Bratislava)
PhDr. Karel Müller (Land Archive, Opava)
Dr. Wojciech Dominiak (Muzeum ZiemiPrudnickiej, Prudnik)

 

 

Aktualizováno Čtvrtek, 07 Září 2017 13:27  

hledat