Ústav historických věd

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Ústav historických věd - FPF SU v Opavě

Mezinárodní workshop

Email Tisk PDF

Dne 22. listopadu 2016 v 10:00 hod se uskuteční v Opavě na Masarykově třídě 37 v místnosti M303 (II. patro) mezinárodní workshop na téma Státní suverenita - obsah a problémy.

Program k nahlednutí ZDE.

 

Přílohy:
Uložit tento soubor (Program workshop 22.11.2016.pdf)Program workshop 22.11.2016.pdf[ ]2016/11/15 16:12
Aktualizováno Sobota, 26 Listopad 2016 19:41
 

Informace pro studenty ÚHV

Email Tisk PDF

Výuka předmětu D2016 – Němčina pro historiky

Předmět vede PhDr. Eva Vlčková je nasazena v rozvrhu na úterý 9.45 – 11. 20 hod. v posluchárně H10. Studenti, kteří mají o výuku zájem musejí podat písemnou žádost děkanovi fakulty o dodatečnou registraci a zápis uvedeného předmětu.

Aktualizováno Úterý, 04 Říjen 2016 16:16
 

Státní závěrečné zkoušky - LS 2016

Email Tisk PDF

23. 5. 2016 8.00 hod. Historie – muzeologie bc.  MR M210

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (předseda)

Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.

Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.

PhDr. Petr Vojtal

Ing. Mgr. Hana Rajhelová

 

23. 5. 2016 12.00 hod. Učitelskýjepis nav. MR M303

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (předseda)

Doc.PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

Mgr. Martin Čapský, Ph.D.

PhDr. Karla Vymětalová

 

23. 5. 2016 8.00 hod. HO- nav., Kulturní dějiny nav. MR M219

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (předseda)

Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

 

23. 5. 2016 13.00 hod.  Historie - památková péče MR M210

Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (předseda)

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Ing. PhDr. Jaromír Olšovský, Ph.D.

Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.

 

24. 5. 2016 8.00 hod. Ochrana kulturního dědictví nav.  MR M210

Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (předseda)

Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.

Ing. PhDr. Jaromír Olšovský, Ph.D.

 

24. 5. 2016 10.00 hod. Historie půlobor  MR M303

Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (předseda)

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Mgr. Igor Zmeták, Ph.D.

Aktualizováno Úterý, 04 Říjen 2016 16:07
 

Budoucí historik Tomáš Rusek získal druhé místo

Email Tisk PDF

Budoucí historik Tomáš Rusek uspěl v celostátní studentské soutěži.

BRNO, OPAVA - Student Ústavu historických věd Bc. Tomáš Rusek se umístil na děleném druhém místě v letošním ročníku tradiční Celostátní studentské vědecké konference Historie 2015. Akce se konala 21. a 22. dubna 2016 na půdě Ústavu pomocných věd historických a archivnictví FF Masarykovy univerzity v Brně.

Celý text zprávy ZDE.

Autor textu: Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Aktualizováno Neděle, 22 Květen 2016 11:34
 

Informace pro uchazeče studia na ÚHV

Email Tisk PDF

Možnosti studia historie


Přílohy:
Uložit tento soubor (401_prezentace_ustavu.pdf)Informace pro uchazeče o studium na ÚHV[Informace pro uchazeče o studium na ÚHV]2016/03/02 14:54
Aktualizováno Středa, 02 Březen 2016 16:54
 

Muzea, památky a konzervace 2016

Email Tisk PDF

POZVÁNKA


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA VE FORMÁTU DOC

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA VE FORMÁTU PDF


POKYNY PRO AUTORY


PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

PROGRAM KONFERENCE

 


 

Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, společně s Ústavem chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze, Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně připravuje program pro již desátý ročník konference, která se letos bude konat v Opavě, ve dnech 18. – 19. května 2016 v prostorách Slezské univerzity, Hradecká 17, posluchárna H3.

Cíle a témata konference

Základním cílem konference, na které by se měli setkávat studenti Bc., Mgr., Ph.D. oborů a mladí odborníci do dvou let od ukončení studia, je umožnit prezentovat dosažené výsledky a podpořit výměnu zkušeností a názorů na problematiku péče o kulturní dědictví.

Příspěvky a postery prezentované v rámci konference by měly odrážet problematiku dotýkající se činnosti muzeí, galerií, památkové péče a konzervace a restaurování, především pak:

- konzervace a restaurování památek - teorie, technologie a praxe v konzervaci a restaurování památek

- proměny moderního muzejnictví - očekávání a potřeby dnešní společnosti v oblasti péče o historické artefakty „in fondo“

- ochrana, prezentace a dokumentace kulturního dědictví - teoretická zamyšlení a praktické projekty nejen z oblasti památkové péče.

Termíny

- Zájemci mohou zasílat přihlášky přednášek, nejpozději do 20. března 2016, abstrakta přednášek pak do 31. března 2016.

- Termín pro zaslání článků k publikaci ve sborníku je 31. srpna 2016. Sborník bude vydán do konce roku 2016.

- Termín pro zaslání přihlášek posterových prezentací i jejich plného znění je 30. dubna 2016.

- Termín pro přihlášky pasivních účastníků je 30. dubna 2016.

V případě velkého zájmu si organizátoři vyhrazují právo výběru příspěvků.

Jednacím jazykem konference bude český, slovenský a anglický jazyk.

Abstrakty

Max. 2 strany formátu A4, mohou obsahovat ilustrativní obrázek či graf, nadpis Arial bold 14 b., autoři, instituce, tělo abstraktu Arial 12 b., zarovnání do bloku.

Konferenční poplatky

- První autor přednášky je od konferenčních poplatků osvobozen.

- První autor posteru hradí poplatek 300 Kč.

- Ostatní účastníci hradí poplatek ve výši 500 Kč.

Poplatek bude zahrnovat účast na konferenci, sborník příspěvků, exkurzi a vstup na diskuzní večer, který se uskuteční v klubu ART v Obecním domě.

Podrobnosti o platbě budou zaslány společně s potvrzením registrace.

Kontakt

Vyplněné přihlášky, abstrakty a postery prosím zasílejte na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Bližší informace budou dostupné na www.uhv.cz

 


Mgr. Hana Rajhelová

Ústav historických věd

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Masarykova třída 37

746 01 Opava

email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel: 553684478, 734877831

Přílohy:
Uložit tento soubor (! MPK _ program.pdf)Muzea, památky a konzervace 2016 _ program konference[Muzea, památky a konzervace 2016 _ program konference]2016/05/11 10:15
Uložit tento soubor (Závazná přihláška na konferenci MPK 2016.doc)Muzea, památky a konzervace 2016 _ závazná přihláška ve formátu DOC[Muzea, památky a konzervace 2016 _ závazná přihláška ve formátu DOC]2016/02/24 21:45
Uložit tento soubor (MPK 2016 _ Předběžný program.pdf)Muzea, památky a konzervace 2016 _ předběžný program[Muzea, památky a konzervace 2016 _ předběžný program]2016/02/24 21:44
Uložit tento soubor (MPK 2016 _ Pokyny pro autory.pdf)Muzea, památky a konzervace 2016 _ pokyny pro autory[Muzea, památky a konzervace 2016 _ pokyny pro autory]2016/02/24 21:43
Uložit tento soubor (Závazná přihláška na konferenci MPK 2016.pdf)Muzea, památky a konzervace 2016 _ závazná přihláška ve formátu PDF[Muzea, památky a konzervace 2016 _ závazná přihláška ve formátu PDF]2016/02/24 21:42
Uložit tento soubor (MPK 2016 _ Informace pro účastníky.pdf)Muzea, památky a konzervace 2016 _ informace pro účastníky[Muzea, památky a konzervace 2016 _ informace pro účastníky]2016/02/24 21:42
Uložit tento soubor (MPK _ pozvánka.pdf)Muzea, památky a konzervace 2016 _ pozvánka[Muzea, památky a konzervace 2016 _ pozvánka]2016/02/24 21:41
Aktualizováno Středa, 11 Květen 2016 10:17
 


Strana 1 z 3

hledat